Eliščina sbírka 2017

Eliščina sbírka 2017
Již tradičně se v rámci Slavností královny Elišky koná Eliščina sbírka. I letos je výtěžek určený Domovu pro matky s dětmi.Domov pro matky s dětmi
Místo: Hradec Králové, Velké náměstí
Termín: 2. 9. 2017, 10:00
Kategorie: Benefiční akce, Akce pro veřejnost
Volnočasový klub MariánekAzylový dům na Pouchově se v roce 2016 stal domovem pro  dva muže, 58 žen a 101 dětí. 
Výtěžek z Eliščiny sbírky bude určený pro aktivity volnočasové klubu Mariánek, kde se děti učí dovednostem, a kde smysluplně tráví volný čas. Část výtěžku je určena i na výlet pro rodiny do blízkého okolí.
 
Domov pro matky s dětmi laskavým a bezpečným místem pro rodiny s dětmi, které ztratily domov a střechu nad hlavou. „Naše pomoc nespočívá jen v poskytnutí ubytování a zázemí pro běžné domácí činnosti. “ říká vedoucí azylového domu Zdeňka Koutníková.

„Pracovnice azylového domu nabízí pomocnou ruku maminkám při hledání nového domova, zaměstnání, učí je samostatnosti, mohou se učit šít, vařit, pracovat na zahradě, pečovat o sebe i své děti, jsou oporou i pro nastávající maminky. S důvěrou mohou matky řešit s pracovnicemi azylového domu výchovu svých dětí, jejich chování, problémy a výsledky ve škole.Standardně je poskytováno sociálně právní poradenství. “ Výlet dětí do Archeologického parku ve Všestarech 2014

Maminky přichází z různého sociálního prostředí, mají rozlišnou úroveň vzdělání, návyky, některé mají podporu v nejbližších, jiné jsou na svoji těžkou situaci samy. Přístup k řešení jejich situace a problému je proto vždy specifický. „Děti jsou konfrontované již ve svém dětství s existenčními problémy rodiny, některé z nich jsou svědky domácího násilí. Péče o ně, je stejně individuální a citlivá, jako o jejich matky. Pro mnohé je pobyt prvním klidnějším zastavením v jejich životě".

Děti mohou od pondělí do pátku navštěvovat klub Mariánek a klub Šikulka, kde si hrají, vzdělávají se a smysluplně tráví svůj volný čas. Společně s maminkami také chodí na různé besídky, maškarní, besedy, které jsou pro ně v zařízení připravované.

„Přestože jde o kluby, které jsou profesionálně vedené pracovníky zařízení, děti postrádají možnost prožitků, které se přímo neváží na jejich dočasný pobyt v Domově. Velmi často pochází ze slabVolnočasový klub Mariánekých sociálních rodin, nemají možnost jezdit se svou rodinou na výlety nebo dovolené, které by prožitkově obohatily jejich přirozený rozvoj a radost z poznávání nového.“ 

Upřímně děkujeme dobrovolníkům, kteří se budou střídat u logem charity označených kasiček. Bez jejich pomoci by nebylo možné sbírku uskutečnit.

Upřímně děkujeme veřejnosti za každý dar vložený do kasičky.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat...

Domov pro matky s dětmi - místo bezpečí pro rodiny bez střechy nad hlavouDomov pro matky s dětmi - místo bezpečí pro rodiny bez střechy nad hlavouDomov pro matky s dětmi - místo bezpečí pro rodiny bez střechy nad hlavouDomov pro matky s dětmi - místo bezpečí pro rodiny bez střechy nad hlavou

 

 

 

logo charita

 

KOMU A JAK POMÁHÁME - zde naleznete kompletní přehled všech služeb Oblastní charity HK.