Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Posezení s rodinami ze Sluníčka u ohýnku

Tým poradkyň rané péče Sluníčko tráví většinu svého pracovního dne v terénu. Každé všední ráno se rozjíždí ke svým rodinám z péče. Aby se rodiny spoelčně poznaly a navázaly komunikaci, se skvěle osvědčily odpolední či víkendové aktivity. Poslední byla opékání u ohýnku.  Středisko rané péče Sluníčko

Znakovací pobyt

Na začátku září 2018 uspořádaly Středisko rané péče Sluníčko s Ranou péčí Diakonie víkendový znakovací pobyt v Bělči nad Orlicí. Přijelo jedenáct rodin z mnoha míst, dvě z nich byly z Královéhradeckého krajesluníčko - raná péče

Poradna pro lidi v tísni  - pomoc lidem v těžké životní situaci

V Poradně pro lidi v tísni zahájili letos již 16. sezónu. Od té doby prošla poradna velkými změnami. Jednou z největších bylo předání problematiky domácího násilí pod tenkrát nově zřízené Intervenční centrum.

Festival bez domova očima Romana Bindera

A jaký byl? Bez předsudků, opovržení, pohrdání, příkazů...byl prostě PUNK, řekl o něm Roman Binder, který celou akci dokumentoval a fotil. Dům Matky Terezy, středisko sociálních služeb prolid bez domova

Představení Domu Matky Terezy v krátkém videu

Středisko sociálních služeb pro lidi bez domova připravilo ve své režii poutavé vypovídající video o historii i současnosti zařízení. Dům Matky Terezy, středisko sociálních služeb pro lidi bez domova

Vydařená Eliščina sbírka 2018

I přes rozmary počasí  dopadla Eliščina sbírka v Hradci Králové skvěle. Účastnilo se jí 28 dobrovolníků, kteří pomohli s organizací. Výtěžek je 19 815 Kč. Děkujeme.

Informace ředitele Oblastní charity HK

Vážení přátelé,

od 1. 9. 2018 povede Oblastní charitu Hradec Králové nový ředitel Mgr. Vojtěch Šůstek. Kontakty na něj jsou: tel. 724 192 076, vojtech.sustek@charitahk.cz

 

 

8x z hradecké Oblastní charity - příběh osmý - lidé bez domova

Petr Macl je dlouholetým terénním pracovníkem Oblastní charity HK. Většinu svého profesního života tráví s lidmi bez domova. K jejich osudům přistupuje vždy s pokorou, úctou, laskavostí. V slovníku sociální práce se objevuje často "doprovází". Petrovu práci vyjadřuje však spíše "zachraňuje" .   Dům Matky Terezy - terénní práce, Azylový dům

8x z hradecké Oblastní charity - příběh sedmý - péče o umírající

Přinášíme vám vhled do naší charitní práce prostřednictvím seriálu skutečných příběhů o péči pracovníků Oblastní charity Hradec Králové. Příběh sedmý  - Domácí hospicová péče

8x z hradecké Oblastní charity - příběh šestý - poradenství v těžké životní situaci

Přinášíme vám vhled do naší charitní práce prostřednictvím seriálu skutečných příběhů o péči pracovníků Oblastní charity Hradec Králové. Příběh šestý  - Poradna pro lidi v tísniPoradna prolidi v tísni

Podpořte nás
 

Darujte DMS

Podpořte nás  - zašlete z vašeho telefonu dárcovskou SMS

 

 

  DMS CHARITAHK 30

  DMS CHARITAHK 60

  DMS CHARITAHK 90

 

 

tel. číslo  87 777 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč

OCH HK obdrží 29, 59 nebo 89 Kč

 

Více na www.darcovskasms.cz

Děkujeme.