CHCI POMOCI  Oblastní charitě Hradec Králové

a podpořím ji příspěvkem na účet veřejných sbírek

 

V současné době Oblastní charita Hradec Králové pořádá dvě veřejné sbírky povolené Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dle § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách.

Máte-li zájem přispět na naše projekty na pomoc potřebným, finanční částku zašlete prosím na Vámi vybraný níže uvedený bankovní účet zřízený speciálně pro jednotlivou sbírku:


Svým příspěvkem na účet číslo 255 515 348/0300

podpoříte:
 
  • provoz, investice a vybavení sociálních služeb: azylový dům, pečovatelská služba, noclehárna, sociální rehabilitace, nízkoprahová denní centra, odborné sociální poradenství;
  • podpora: hospicové péče, ošetřovatelské služby, sociálního šatníku, pořádání kulturních a společenských aktivit ve prospěch uživatelů služeb, konání akcí v rámci humanitární pomoci / nenadálé katastrofy, krizové situace/, individuální pomoc sociálně potřebným. 

Datum zDMSahájení a ukončení sbírky

od 8. listopadu 2012 na dobu neurčitou.

 

 

Svým příspěvkem na účet číslo 267 730 205/0300

podpoříte:
 
  • Středisko rané péče Sluníčko a Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím. Dobrovolnickou službu a okamžitou pomoc lidem v nouzi a v krizových situacích, potřebným. 

Datum zahájení a ukončení sbírky

od 1. prosince 2014 na dobu neurčitou.

 

 

Formy veřejné sbírky:

  • výše uvedené bankovní účty a DMS
  • pokladničky umístěné v supermarketech, nebo veřejných institucích
  • prodej vstupenek na benefičních koncertech
  • prodej předmětů - např. výrobků uživatelů služeb DMT
  • případné další formy  - např. Eliščina sbírka


Název a adresa banky:

ČSOB, a.s., Ulrichovo náměstí 734, Hradec Králové 2, 500 02


Území, na němž se sbírky konají:

Hradec Králové, Královéhradecký kraj


Můžete si vytisknout  Darovací smlouvu

Podpořte nás zasláním částky na běžný účet zašlete dárcovskou SMS.

Můžete nás podpořit i jinak!!!

 

 

 

Oblastní charita Hradec Králové - kontakt

 

 

logo charita

 

KOMU A JAK POMÁHÁME - zde naleznete kompletní přehled všech služeb Oblastní charity HK. 

Podpořte nás
 

 

    Pomozte nám

 být na blízku umírajícím lidem v posledních chvílích jejich života

 Staňte se členy klubu

 

Přátelé Domácí hospicové péče Oblastní charity Hradec Králové

 

Roční platba 1 800 Kč/150 Kč měsíčně zajistí domácí hospicovou péči pro jednoho pacienta na jeden den.

 

   přihláška do klubu

přátelé Domácí hospicové péče oblastní charity Hradec Králové

 
 

Darujte DMS

Podpořte nás  - zašlete z vašeho telefonu dárcovskou SMS

 

 Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč

OCH HK obdrží 29, 59 nebo 89 Kč

 

 

  DMS CHARITAHK 30

  DMS CHARITAHK 60

  DMS CHARITAHK 90

 

 

tel. číslo  87 777 

 

Více na www.darcovskasms.cz

Děkujeme.