Dobrovolníci na dětském dni v Klubu Mariánek- Domov pro matky s dětmi - Oblastní charita HK 

KRUH DOBROVOLNÍKŮ - dobrovolníci Oblastní charita Hradec Králové

tel.: 495 516 098, 774 836 276
e-mail:
VWPC-bef27bOU~6j-7c-T65j4mnr1W7rVWPjEpil~hAqQNu

 

KOMU A JAK DOBROVOLNÍK  POMÁHÁ

 

DOBROVOLNÍK  POMÁHÁ DĚTEMDobrovolník - pomoc při dětském dni - dobrovolníci v Domově pro matky a dětmi, klub Mariánek

 • při přípravě materiálů pro handicapované dětii (např.vystřihování, laminování apod.),
 • při přípravě pomùcek pro děti, doučování,
 • občasnou pomocí při pořádání sportovních či kulturních aktivit, o prázdninách - zapojení dětí do sportovních, výtvarných a jiných aktivit,
 • doučuje děti na základních školách.

 

“Dobrovolníkem jsem již 9 let. Cítím, že jsem součástí týmu, který táhne za jeden provaz. Mám malé dìti. Učím je dělat věci, které mají smysl a chtěla bych povzbudit i další lidi, aby přišli a pomáhali. Moje motto? Láska je tím největším darem, který mùžeš nìkomu dát - má mnoho podob a mnohdy i skrytých a anonymních. O to je vzácnější.” Petra Kobzová

 Dobrovolnici na setkání se senioy - domácí péče o seniory

 

DOBROVOLNÍK  POMÁHÁ SENIORŮM

 • Jako společník, který je doprovází na procházky, naslouchá jim, povídá si s nimi, čte, luští křížovku.
 • Při půjčování a popřípadě i transportu kompenzačních pomùcek.
 • Při přípravě jednorázového zdravotnického materiálu.procházky se seniory - dobrovolníci - pomoc seniorům - Oblastní charita Hradec Králové

  domácí hospicová péče - Dobrovolníci Oblastní charita Hradec Králové

 • Organizování vánočních a velikonočních setkání.
 • Doprovod při společných výletech.
 • V rámci domácí hospicové péče - doprovázení umírajících, pobyt u lůžka, čtení naslouchání

 

 “Chodím již tři roky k jedné starší paní. Je sama. Začala jsem ji navštěvovat už i s mojí dcerou, která se mi během té doby narodila. Paní téměř nevychází, povídáme si spolu, vyprávíme o životě, občas jí přinesu i nějaký koláč, co upeču… Jsem ráda, že mùžu dělat dobrou věc a chtěla bych u toho dlouho vydržet!” Tereza Mušková

 dobrovolníci - Sociální šastník - Oblastní charita Hradec Králové

DOBROVOLNÍK  POMÁHÁ DOSPĚLÝM

 • Lidem bez domova v azylovém domě Dům Matky Terezy:
 • Povídáním, doprovod při zařizování úředních záležitostí, občasné nákupy, pomoc při organizování kulturních a společenských akcí.
 • Lidem bez domova, v terénu – povídání, doprovod k lékaři,donáška jídla, přikrývek aj.
 • Pomoc při třídění sortimentu v sociálním šatníku.
 • Hlídání dětí, když rodiče navštíví Poradnu pro lidi v tísni,popřípadě Intervenční centrum

 

„Nechci být lhostejný k lidem, kteří potřebují pomoc.“ Adam Lebeda

 Tříkrálová sbírka - Oblastní charita Hradec Králové

Tradičně již pomáhají dobrovolníci se sbírkami

Tříkrálová sbírka: tradiční charitní veřejná pouliční sbírka na začátku ledna v Hradci Králové a v okolních městech a obcích, na jejíž realizaci se podílejí více než tři stovky dobrovolníků Oblastní charity Hradec Králové (převážně "jednorázových" dobrovolníků zejména z řad studentů středních a základních škol). 

Eliščina charitní sbírka: pořádaná v rámci zářijových Eliščiných slavností v Hradci Královédobrovolníci - Eliščina sbírka - Oblastní charita Hradec Králové

 

více  ZPRAVODAJ DOBROVOLNÍKŮ

aktuální možnosti pro zájemce o dobrovolnickou činnost

formulář - pro aktvivaci zasílání zpravodaje dobrovolníka o aktuálních možnostech do dobrovolnické činnosti

 

Odpovědný pracovník
Petra Zíková
mobil: 774 836 276
e-mail: dobro@charitahk.cz

 

Děkujeme za podporu Statutárnímu městu Hradec Králové, Ministerstvu vnitra České republiky a Královéhradeckému kraji
 

 

logo charita

KOMU A JAK POMÁHÁME - zde naleznete kompletní přehled všech služeb Oblastní charity HK.