Oblastní charita Hradec Králové slaví 25 let

Charitní ošetřovatelská služba

25 let uplynulo od chvíle, kdy tehdejší královéhradecký biskup Karel Otčenášek podepsal 1. června zakládající listinu Oblastní charity HK. Její založení bylo dílem obrovského úsilí nadšenců, kterým nebyl lhostejný osud lidí bez domova a kteří začali intenzivně poskytovat domácí péči lidem nemocným a seniorům, přímo v jejich domácím prostředí.

V této době vznikl také sociální šatník. Za dvacet pět let se změnilo mnohé, přibyly nové služby, cílové skupiny, vše se řídí moderními metodikami a „standardy“. Stejný zůstal základ – touha a potřeba pomáhat těm, kteří pomoc nejvíce potřebují. Charitní pečovatelská služba

Oficiální otevření azylového domu pro lidi bez domova proběhlo v únoru 1992. Pro jeho prostory byl využit areál bývalé ubytovny ZVÚ Hradec Králové. V roce 2003 bylo otevřeno moderní zařízení. Nová budovaDomu Matky Terezy, sociálního zařízení pro lidi bez domova nabízí možnosti poskytování komplexních služeb - nízkoprahové denní centrum, noclehárnu, azylový dům a sociální rehabilitaci.

Pod Oblastní charitu se zařadily již na počátku její existence i týmy pečovatelek a zdravotních sester - Charitní pečovatelská služba a Charitní ošetřovatelská služba.Začaly poskytovat služby v terénu, v domácnostech lidí do 20 km od Hradce Králové. Již tenkrát bylo zřejmé, že pro péči o nemocné, seniory, umírající, zdravotně a psychicky postižené, je domácí prostředí je optimálním řešením, vzhledem k jejich zdravotnímu a psychickému stavu.

Domov pro matky s dětmi oslavil letos v březnu patnácté výročí založení. Pracovnice se zde setkávají s osudy matek, otců a jejich dětí. Příběhy nejsou veselé. Je za nimi trápení a mnohdy i trpké vzDomov pro matky s dětmipomínky na domácí násilí. Azylový dům je na přechodnou dobu jejich domovem, kde cítí porozumění, laskavost, upřímný zájem o jejich osudy a kde jsou v bezpečí.

Patnácté výročí oslaví letos v květnu také Poradna pro lidi v tísni. I tam pracovníci vyslechli mnoho příběhů smutných i plných zoufalství. Dluhy, manželské problémy, životní krize, exekuce, sociální dávky, majetkové vypořádání po rozvodu.

Středisko rané péče Sluníčko vzniklo v roce 2004. Pečuje o rodiny s dítětem se zdravotním postižením do sedmi let jejich věku. Jejich péče výrazně přispívá se zkvalitnění života dítěte i jeho rodiny. Poradkyně jezdí Středisko rané péče Sluníčkoza rodinami přímo do domácností. Vozí s sebou speciální hračky a kompenzační a rehabilitační pomůcky, zajistí hippoterapii, canisterapii. Před dvěma lety rozšířilo péči i o děti se zrakovým postižením.

Domácí násilí bylo v České republice ještě na konci 90. let minulého století zcela přehlíženým tématem. Společnost však postupem času přestala před tímto problémem zavírat oči. Po roce 2006 se ohroženým osobám začala věnovat centra profesionální pomoci. Pod Oblastní charitou bylo založeno Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, které řeší domácí násilí žen z celého Královéhradeckého kraje.

Nemladším střediskem je Domácí hospicová péče Hradec Králové, která se svým týmem paliativnícvh lékařů, zdravoítních sestřiček, psychoterapeutky a sociální pracovnice doprovází nevyléčitelně nemocné lidi na poslední cestě životem. Péče o nevyléčitelně nemocné je téma, které se v určité chvíli dotkne každého z nás, ať už jako toho, kdo bude pro své blízké možnosti péče řešit, nebo jako nemocného. Vyyžaduje kromě osobního nasazení i nesmírnou odvahu, ale je-li to jen trochu možné, stojí to za to. Naši blízcí si to zaslouží. Domácí hospicová péčeV roce 2016 rošířila službu o Poradnu Domácí hospicové péče HK.

Velikou pomocí a oporou byli a jsou dobrovolníci, ženy, muži, různého věku, profesí. Byli u zrodu charity, stojí při ní i dnes. Pomáhají dětem, seniorům i dospělým, podílí se na pořádání dobročinných akcí, přiloží ruku k dílu, když je potřeba vzít za práci. Ochotní lidé s dobrým srdcem.

Za dvacet pět let prošlo Oblastní charitou Hradec Králové mnoho skvělých lidí. Každý svojí měrou přispěl k rozvoji služeb, k jejímu zdárnému chodu, k jejímu dobrému jménu. Každý měl svůj podíl na tom, že je dnes vnímaná veřejností jako moderní vyzrálá společnost.