Charitní pečovatelská služba

                 DOMÁCÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA   

kontakt Hradec Králové: 777 736 013     
kontakt Třebechovice pod Orebem 734 461 836

    

Domácí charitní pečovatelská služba pomáhá lidem při péči o sebe a vlastní domácnost, kterou již nezvládají vlastními silami.

Domácí charitní pečovatelská služba pomáhá zůstat žít ve vlastním domácím prostředí.

Domácí charitní pečovatelská služba zajistíCharitní pečovatelská služba

  • sociální poradenství
  • zprostředkování duchovní podpory
  • pomoc s osobní hygienou,
  • dohled nad pravidelným užíváním léků,
  • pomoc s přípravou jednoduchého pokrmu, pomoc s podáním jídla,  
  • úklid a běžný provoz domácnosti - pomůže s žehlením, praním osobního i ložního prádla, s nádobím, nákupy,
  • doprovod k lékaři, na úřad, na procházku.Charitní pečovatelská služba

  POSTÁRÁME SE O VÁS, ČI Vašeho blízkého,  OD PONDĚLÍ DO NEDĚLE VČETNĚ SVÁTKŮ.

Zavolejte, napište! Kontakty na nás naleznete zde.

 

 "Naším přáním je, aby všichni mohli prožít důstojný a aktivní život, mohli se radovat nadále z blízkosti svých bližních, přátel, známých." Charitní pečovatelská služba

tým domácí charitní pečovatelské služby

 

Jak lze o službu zažádat a jak bude poskytování služby probíhat?

Obraťte se na nás přímo – osobně (ve vymezených hodinách), Charitní pečovatelská službatelefonicky nebo písemně. Pracovník se s Vámi setká osobně na středisku nebo ve vaší domácnosti, kde zjistí vaše přání a potřeby, seznámí vás s nabídkou a možnostmi střediska a v případě vzájemné dohody sepíšete Smlouvu o poskytování pečovatelské služby. Poté vám bude poskytována péče vaší pečovatelkou/pečovatelem dle tzv. osobního plánu. Tento plán bude průběžně aktualizován dle vašich potřeb a dle možností služby. Na péči se budou podílet i další pečovatelé/pečovatelky v případě zástupů, odpoledních, víkendových směn a o svátcích.

Jaké jsou podmínky pro poskytování pečovatelské služby? Charitní pečovatelská služba

Služba je poskytována od 7 do 21 hodin včetně víkendů a svátků na základě písemné smlouvy dle individuálních potřeb jednotlivých klientů a našich momentálních možností. Klient přispívá na úhradu nákladů spojených s poskytováním služby dle aktuálního přehledu výše úhrad.

Co když nebudete s něčím spokojeni?

Naší snahou je poskytovat vám kvalitní a odborné služby k vaší spokojenosti. Jakoukoliv připomínku, podnět, stížnost můžete předat pracovníkovi CHPS nebo zaslat na adresu střediska. Tyto připomínky, stížnosti vnímáme jako podněty pro zkvalitnění naší služby.

Jak postupovat v případě zhoršení zdravotního stavu? Charitní pečovatelská služba

Oblastní charita Hradec Králové poskytuje kromě pečovatelské služby také službu ošetřovatelskou – domácí zdravotní péči, která je hrazena zdravotní pojišťovnou. Pokud potřebujete i zdravotní péči, ale zdravotní stav si nevyžaduje pobyt v nemocnici, může vám váš ošetřující lékař předepsat domácí zdravotní péči.

    

Kontakt Charitní pečovatelská služba - domácí charitní pečovatelská služba.

 

 logo charita

 KOMU A JAK POMÁHÁME - zde naleznete kompletní přehled všech služeb Oblastní charity HK. 

 

 

 

Výroční zpráva Oblastní charity HK za rok 2017

Výroční zpráva Oblastní charity HK za rok 2017

Předkládáme Výroční zprávu Oblastní charity Hradec Králové za rok 2017.

Výroční zpráva OCH HK za rok 2015

Výroční zpráva OCH HK za rok 2015

Oblastní charita Hradec Králové vydala Výroční zprávu za rok 2015. Naleznete v ní informace o jednotlivých střediscích, o práci dobrovolníků, a dalších aktivitách organizace. Nechybí ekonomické informace a poděkování všem lidem, kteří během uplynulého roku jakkoliv pomohli či přispěli.

Výroční zpráva OCH HK za rok 2014

Výroční zpráva OCH HK za rok 2014

Oblastní charita Hradec Králové vydala Výroční zprávu za rok 2014. Naleznete v ní informace o jednotlivých střediscích, o práci dobrovolníků, a dalších aktivitách organizace. Nechybí ekonomické informace a poděkování všem lidem, kteří během uplynulého roku jakkoliv pomohli či přispěli.

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013

Dovolujeme si nabídnout ohlédnutí za naší prací. Podívejte se, jak se pracovalo v naší charitě, jak jsme pomáhali potřebným.

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2012 - Oblastní charita Hradec Králové 

Výroční zpráva 2011

výročka1-lD.pdf

 

 

   Výroční zpráva 2011 - Oblastní charita Hradec Králové