Domácí hospicová péče Hradec Králové

kontakt 775 442 405

Nikdo by neměl umírat v bolesti. Nikdo by neměl umírat sám. Protože umírání je také život.

 Ira ByockDomácí hospicová péče

 

 

 

 

Co je domácí hospicová péče?

Domácí hospicová péče je odborná komplexní péče o člověka v konečném stádiu onemocnění, kdy léčba již nezabírá a příchod smrti se nezadržitelně blíží. Je poskytována ve vlastním domácím prostředí nemocného v souladu s postupy  paliativní medicíny. Domácí hospicová péče se týká i podpory rodinám, blízkým, a to i v čase truchlení.

Paliativní medicína -  paliativní péče, je celková léčba a péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na kurativní léčbu /léčbu směřujíci k vyzdravení/. Nejdůležitější je léčba bolesti a dalších symptomů, stejně jako řešení psychologických, sociálních a duchovních problémů nemocných. Cílem paliativní medicíny je dosažení co nejlepší kvality života nemocných a jejich rodin.

Cílem domácí hospicové péče je poskytovat péči umírajícím tak, aby netrpěli bolestí, strachem, úzkostmi, osamocením a dalšími negativními vjemy. Vždy s maximální snahou o zachování jejich lidské důstojnosti. Součástí je i podpora a pomoc blízkým, a to i v čase truchlení .

Domácí hospicová péče

 

Každý člověk potřebuje i v závěru lidi, které má rád a místo, které zná. Právě domácí prostředí a přítomnost blízkých dává šanci k povzbuzení, odpuštění, projevu lásky a rozloučení.

 

 

Tým  Domácí hospicové péče Hradec Králové tvoří praktický lékař, lékař s atestací paliativní medicíny a léčby bolesti, zdravotní sestry, pečovatelky a pečovatelé, sociální pracovnice, psychoterapeut, duchovní různých církví a dobrovolníci. 

Domácí hospicová péče Hradec Králové nabízí své služby za předpokladu aktivní spolupráce s praktickým lékařem nemocného. Jenom praktický lékař má možnost ordinovat poskytování zdravotní péče v domácím prostředí pacienta, a to jak péči zdravotních sester, tak péči lékaře specialisty v paliativní medicíně. Lékař specialista navštíví společně se zdravotní sestrou domácí hospicové péče pacienta doma. Zdravotní sestra pak může konzultovat změny zdravotního stavu pacienta s lékařem specialistou 24 hodin denně.Charitní ošetřovatelská péče - domácí zdravotní péče o seniory

 Zdravotní sestra je proškolena pro poskytování péče v domácím hospici, zajišťuje ordinace lékaře nemocného a lékaře specialisty pro paliativní medicínu a léčbu bolesti. Aplikuje léky, aplikuje infuzní terapii, pečuje o rány, monitoruje bolest, zaučuje rodinu v péči o nemocného. Naslouchá biologickým, psychologickým, sociálním a spirituálním potřebám klienta a jeho rodiny. Dostupnost péče zdravotních sester je 24 hodin denně.

 

Charitní pečovatelská služba - domácí hospicová péče

 

Pečovatelka / pečovatel pomáhá v rodině při péči o jejich blízkého. Pomáhá například s hygienou, poskytováním stravy, nebo jejich přípravou, oblékáním, přesuny z vozíku a na vozík. Zajišťuje dozor u pacienta po dobu nepřítomnosti příbuzného nebo během jeho odpočinku, může pomoci s provozem domácnosti, s úklidem, nákupy apod. Péče pečovatelské služby je hrazena samostatně, a to dle ceníku služeb Charitní pečovatelské služby dle aktuálního ceníku  služeb Charitní pečovatelské služby.

Sociální pracovník poskytuje sociální poradenství a doprovází nemocného a rodinu a jeho blízké ve vzniklé  životní situaci. Je-li to aktuální, pomáhá vyřídit příspěvek na péči a další potřebné záležitosti, a to i v čase po úmrtí. Péči poskytuje dle potřeby a dohody.

Psychoterapeut se stará o duševní pohodu nemocného a jeho rodiny v citlivém procesu odcházení. Je k dispozici po určitou dobu i pozůstalým, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého. Péči poskytuje dle potřeby a dohody.

Duchovní přichází do domácností na na přání nemocného či rodiny. 

 

dobrovolníci oblastní charita Hradec Králové-školení v rímci domácí hospicové péče

 

Dobrovolníci nabízí svoji pomoc například při péči o nemocného /přítomnost s nemocným, podávání jídla, čtení knížek, komunikace, naslouchání/. Pro tuto činnost jsou vyškoleni.

 

 

K dispozici jsou rehabilitační a kompenzační pomůcky. Zapůjčit je možné polohovací postele, mechanické vozíky, chodítka, toaletní křesla, antidekubitní matrace, oxygenerátor a další pomůcky, které uleví nemocnému a usnadní péči pečujícícm. Úhrada půjčovného je dle ceníku.

  

 Objednání služby Domácí hospicové péče Hradec Králové

  1. o službu lze zažádat u praktického lékaře nemocného  
  2. nebo přímo u Domácí hospicové péče Hradec Králové
            •    písemně: Na Kropáčce 30/3, 500 03 Hradec Králové

Rodina i nemocný, mají vždy možnost využít služeb CELÉHO KOMPLEXNÍHO týmu domácí hospicové péče. Vždy záleží na individuálních potřebách a přáních nemocného i rodiny.  

Rodina a pacient mohou své rozhodnutí o péči v domácím prostředí kdykoli změnit a podat žádost o přijetí do lůžkového hospice či jiného zdravotnického zařízení podle vlastní volby.

Podmínky přijetí do domácí hospicové péče.

 

Chceme Vás ujistit,
že Váš blízký nebude trpět nesnesitelnou bolestí, v posledních chvílích nezůstane osamocen a za každých okolností bude zachována jeho lidská důstojnost. Váš blízký bude mít zajištěnou odbornou zdravotní péči   včetně možné telefonické konzultace pro Vás. Ujišťujeme Vás, že mu v případě potřeby zajistíme péči a dohled pečovatelské služby během dne a podvečera, pomoc dobrovolníků, citlivou péči sociálního pracovníka a psychologa, případně návštěvu duchovního. Nabízíme všestrannou oporu umírajícím a jejich příbuzným a přátelům.

 tým Domácí hospicové péče Hradec Králové

 

 

 

 

 

Výroční zpráva OCH HK za rok 2014

Výroční zpráva OCH HK za rok 2014

Oblastní charita Hradec Králové vydala Výroční zprávu za rok 2014. Naleznete v ní informace o jednotlivých střediscích, o práci dobrovolníků, a dalších aktivitách organizace. Nechybí ekonomické informace a poděkování všem lidem, kteří během uplynulého roku jakkoliv pomohli či přispěli.

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013

Dovolujeme si nabídnout ohlédnutí za naší prací. Podívejte se, jak se pracovalo v naší charitě, jak jsme pomáhali potřebným.

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2012 - Oblastní charita Hradec Králové