Odborná konference o paliativní a hospicové péči dětí

Odborná konference o paliativní a hospicové péči dětí

v úterý 13. června se konala v prostorách Dětské kliniky Fakultní nemocnice HK konference o  dětské paliativní a hospicové péči. Tématicky náročnou akci pořádala Domácí hospicová péče Hradec Králové.DHP logo

 

Odborná konference se těšila velkému zájmu odborného zdravotnického personálu. Kapacita sálu byla naplněná, posluchači vyslechli zajímavé, inspirativní  přednášky odborníků, kteří jsou s tématem umírání dětí profesně v bezprostředním kontaktu. Vzdělávací akcebyla pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16konference - paliativní a hospicová péče dětí


Úvodní slovem pozdravili přítomné Mgr. Dana Vaňková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, FN Hradec Králové a Mgr. Václav Hrček, ředitel, Oblastní charity Hradec Králové.

V prvním obecném úvodním bloku hovořili Mgr. Markéta Královcová, DiS. z Nadačního fondu Klíček (téma  - O rozdílech v pojmech hospicové péče a paliativní péče), primář MUDr. Luděk Ryba z  Dětského oddělení Orlickoústecké nemocnice ( téma - Co chybí paliativní péči v pediatrii aneb pohled z okresní dětské nemocnice) a MUDr. Pavel Rozsíval z JIP pro kojence a větší děti, Dětské kliniky FN Hradec Králové, Katedry pediatrie Univerzity Karlovy Lékařské fakulty v Hradci Králové (téma  - Terminální péče na JIP pro kojence a větší děti - zkušenosti a potřeby).

konference - paliativní a hospicová péče dětí
Po diskuzi a krátké přestávce byly v dalším bloku prezentovány poznatky přímo z péče v praxi. Vystoupili MUDr. Jana Djakow, Ph.D. a primář MUDr. Daniel Blažek z Oddělení chronické, resuscitační a intenzivní péče pro děti z nemocnice Hořovice (téma - Naše zkušenosti se založením a provozem OCHRIP pro děti), Bc. Štěpánka Škampová z pražské Cesty domů, z.ú. ( téma - Péče o dětského pacienta v paliativním týmu pro dospělé – zkušenosti, úskalí, odlišnosti) a Martina Hráská,z Dlouhé cesty, z. s.( Potřeby rodiny při péči o dítě s život ohrožující diagnózou).
konference - paliativní a hospicová péče dětí

Záverečný blok přednášek byl zaměřeny na financování a svépomocné skupiny v dětské paliativní a hospicové péči. Přednášku - Životní situace rodiny po očekáváném úmrtí dítěte prezentovala Martina Hráská z Dlouhé cesty z. s., Mgr. Pavlína Dupalová z Centra provázení hovořila  o nově vznikajícím odborném středisku a Mgr. Markéta Královcová, DiS.z Nadačního fondu Klíček uzavřela celé přednáškové odpoledne ukázkou z filmu.

Záštitu nad konferencí převzala Ing. Anna Maclová; náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí,
zdravotnictví, kultury a cestovního ruchu města Hradec Králové, Odborným garantem konference byl MUDr. Pavel Rozsíval z JIP pro kojence a větší děti Dětská kliniky FN Hradec Králové, Katedry pediatrie Univerzity Karlovy Lékařské fakulty Hradec Králové.

 

 

logo charita

 

KOMU A JAK POMÁHÁME - zde naleznete kompletní přehled všech služeb Oblastní charity HK.