Odborná konference o paliativní a hospicové péči dětí

Odborná konference o paliativní a hospicové péči dětí

v úterý 13. června se konala v prostorách Dětské kliniky Fakultní nemocnice HK konference o  dětské paliativní a hospicové péči. Tématicky náročnou akci pořádala Domácí hospicová péče Hradec Králové.DHP logo

 

Odborná konference se těšila velkému zájmu odborného zdravotnického personálu. Kapacita sálu byla naplněná, posluchači vyslechli zajímavé, inspirativní  přednášky odborníků, kteří jsou s tématem umírání dětí profesně v bezprostředním kontaktu. Vzdělávací akcebyla pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16konference - paliativní a hospicová péče dětí


Úvodní slovem pozdravili přítomné Mgr. Dana Vaňková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, FN Hradec Králové a Mgr. Václav Hrček, ředitel, Oblastní charity Hradec Králové.

V prvním obecném úvodním bloku hovořili Mgr. Markéta Královcová, DiS. z Nadačního fondu Klíček (téma  - O rozdílech v pojmech hospicové péče a paliativní péče), primář MUDr. Luděk Ryba z  Dětského oddělení Orlickoústecké nemocnice ( téma - Co chybí paliativní péči v pediatrii aneb pohled z okresní dětské nemocnice) a MUDr. Pavel Rozsíval z JIP pro kojence a větší děti, Dětské kliniky FN Hradec Králové, Katedry pediatrie Univerzity Karlovy Lékařské fakulty v Hradci Králové (téma  - Terminální péče na JIP pro kojence a větší děti - zkušenosti a potřeby).

konference - paliativní a hospicová péče dětí
Po diskuzi a krátké přestávce byly v dalším bloku prezentovány poznatky přímo z péče v praxi. Vystoupili MUDr. Jana Djakow, Ph.D. a primář MUDr. Daniel Blažek z Oddělení chronické, resuscitační a intenzivní péče pro děti z nemocnice Hořovice (téma - Naše zkušenosti se založením a provozem OCHRIP pro děti), Bc. Štěpánka Škampová z pražské Cesty domů, z.ú. ( téma - Péče o dětského pacienta v paliativním týmu pro dospělé – zkušenosti, úskalí, odlišnosti) a Martina Hráská,z Dlouhé cesty, z. s.( Potřeby rodiny při péči o dítě s život ohrožující diagnózou).
konference - paliativní a hospicová péče dětí

Záverečný blok přednášek byl zaměřeny na financování a svépomocné skupiny v dětské paliativní a hospicové péči. Přednášku - Životní situace rodiny po očekáváném úmrtí dítěte prezentovala Martina Hráská z Dlouhé cesty z. s., Mgr. Pavlína Dupalová z Centra provázení hovořila  o nově vznikajícím odborném středisku a Mgr. Markéta Královcová, DiS.z Nadačního fondu Klíček uzavřela celé přednáškové odpoledne ukázkou z filmu.

Záštitu nad konferencí převzala Ing. Anna Maclová; náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí,
zdravotnictví, kultury a cestovního ruchu města Hradec Králové, Odborným garantem konference byl MUDr. Pavel Rozsíval z JIP pro kojence a větší děti Dětská kliniky FN Hradec Králové, Katedry pediatrie Univerzity Karlovy Lékařské fakulty Hradec Králové.

 

 

logo charita

 

KOMU A JAK POMÁHÁME - zde naleznete kompletní přehled všech služeb Oblastní charity HK. 

Podpořte nás
 

 

    Pomozte nám

 být na blízku umírajícím lidem v posledních chvílích jejich života

 Staňte se členy klubu

 

Přátelé Domácí hospicové péče Oblastní charity Hradec Králové

 

Roční platba 1 800 Kč/150 Kč měsíčně zajistí domácí hospicovou péči pro jednoho pacienta na jeden den.

 

   přihláška do klubu

přátelé Domácí hospicové péče oblastní charity Hradec Králové

 
 

Darujte DMS

Podpořte nás  - zašlete z vašeho telefonu dárcovskou SMS

 

 Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč

OCH HK obdrží 29, 59 nebo 89 Kč

 

 

  DMS CHARITAHK 30

  DMS CHARITAHK 60

  DMS CHARITAHK 90

 

 

tel. číslo  87 777 

 

Více na www.darcovskasms.cz

Děkujeme.