Hudební Festival bez domova skvěle obstál při své premiéře

Hudební Festival bez domova skvěle obstál při své premiéře

V sobotu 9. září se uskutečnil historicky první hudební festival Oblastní charity Hradec Králové. Odpoledne plné pohodové přátelské atmosféry připravil tým Domu Matky Terezy, střediska sociálních služeb pro lidi bez domova. Dům Matky Terezy, středisko sociálních služeb pro lidi bez domova

Přípravy na festival započaly již několk týdnů před samotným datem. Nápad uspořádat tuto akci vznikl uvnitř týmu pracovníků a všichni se pro tuto myšlenku rychle nadchli. Úkoly byly rozdány a veškere přípravy se upínaly k danému termínu. Úsilí stálo za to. Počasí přálo, lidí přišlo hodně a bylo zjevné, že odpoledne je příjemné a pohodové. V hojném poHudební festival bez domovačtu vydrželi celé odpoledne, až do finálního vystoupení kapely Mastix. Někteří se zastavili jen na chvilkui zlákáni rockově folkovou hudební kulisou Kavčího plácku.

Společně s hudební nadílkou v podobě pěti kapel se v místě prezentoval stánek Kreativní dílny s výrobky od lidí bez domova a stánek Sociálního šatníku s nabídkou oblečení. Z kuchyně Domu Matky Terezy přivezli k pohoštění výborný gulášek.

Nápad upozornit na život lidí na ulici umocnila fotovýstava Petra Macla a další společné dílo pracovníků Domu Matky Terezy v podobě 25 banerů, které představovaly dvacet pět kalendářních roků s počty klientů, kteří pomoc v tomto středisku v daném roce využili. Hudební festival bez domova

Dle scénáře přítomné v úvodu přivítala Dana Pechová, vedoucí  domu Matky Terezy. Představila také téměř kompletní tým Domu Matky Terezy a poděkovala svým kolegům za jejich ochotu a obětavou pomoc lidem bez domova. Zdůraznila, že sobotní oslavy jsou oslavami 25. výročí pomoci lidem žijícím na ulici a příležitostí, jak problematiku lidí na lici přiblížit běžným lidem.

Přítomní na podiu přivítali  i Ing. Annu Maclovou, náměstkyni primátora. Bývalá dlouholetá ředitelka OCH HK stála u zrodu zařízení pro lidi bez domova, u vybudování nového sídla pro pomoc lidem z ulice, u zrodu vybudování zařízení pro matky s dětmi bez domova, aktivně se zajímala o konkrétní lidi v nouzi, trávila s nimi hodně času o vánocích i jiných příležitostech a nebylo jiné volby pro zdravici, než právě volba přítomnosti této upřímné ženy.

Na podiu se postupně vystřídaly kapely Pianka, 2+1, Piano, Čert Ví.  Po 21. hodině vzahrála skupina Mastix. Zajímavostí bylo, že v každé kapele hrál minimálně jeden pracovník Domu Matky Terezy, střediskaHudební festival bez domova sociálních služeb pro lidi bez domova.

V místě stály i dvě zapečetěné kasičky, kam lidé mohli vhazovat finanční dary pro Dům Matky Terezy.. Sečtené kasičky nakonec vydaly sympatickou částku ve výši 3 742 Kč. 

Celé opoledne sympaticky moderoval Ondra Macl a Anička.

Děkujeme všem účinkujícím. Děkujeme kolegům Domu Matky Terezy za skvělou akci, Děkujeme všem, kteří přišli tuto premiéru podpořit svojí účastí.Hudební festival bez domova

Děkujeme za pomoc dobrovolníkům u kasiček, Vojtovi Šustkovi za zapůjčení podia, děkujeme Josefu Podhajskému za poskytnutí zázemí a vstřícnost. Děkujeme Janě Ženíškové za vlídná slova, Milanu Lajdarovi za fotodokumentaci, panu Kvochovi za příspěvek na guláš a všem dalším, kteří se jakkoliv zapojili a pomohli.

Děkujeme médiím za pomoc s propagací. děkujeme týdeníkům Radnice, Hradečák, Rádiu Proglas, Českému rozhlasu Hradec Králové, Hradeckému Deníku. .Děkujeme přátelům na Facebooku... .

Komentáře z facebooku: Hudební festival bez domova

Chtěla bych moc poděkovat všem zůčastněným. Myslím, že jsme ani nečekali takovou účast a skvělou atmosféru! Děkuji všem hostům z řad laické i odborné veřejnosti, svým skvělým kolegům, kapelám a klientům, kteří si festival opravdu užili a protancovali a samozřejmě i moderátorům a panu Podhajskému, který nám propůjčil prostory k výstavě. Karolina.

 Děkuji všem organizátorům, byl to báječný zážitek! Tadeáš

No byl jsem tam a byl to pro mne velmi, příjemný zážitek. Pozorně jsem si prohlédl výstavu fotografií pana Petra Macla...byl jsem z nich ohromen...Mám z to silný zážitek,který se zkrátka upopelil v mém srdci i duši ! Rovněž váš stánek s výrobky, které vytvořili lide BEZ DOMOVA jsem obdivoval a mnoho jich zakoupil Všem,kdo se podíleli na festivalu BEZ DOMOVA patří velký DÍK ! eště k tomu dodávám, že nikdy tak silně jsem si neuvědomil,co znamená MÍT SVŮJ DOMOV ! STŘECHU NAD HLAVOU ! MÍT SVŮJ BEZPEČNÝ PŘÍSTAV ! Nejsem ani schopen to slovy vyjádřit...! Filip

 

logo charita

 

KOMU A JAK POMÁHÁME - zde naleznete kompletní přehled všech služeb Oblastní charity HK. 

Související galerie