ESF podpora

Domov pro matky s dětmi - azylový dům - Oblastní charita Hradec Králové

 DOMOV PRO MATKY S DĚTMI

 azylový dům

 

nabízí pomoc matkám, otcům s dětmi v těžké životní a bytové situaci.

 

kontakt: 495 221 810, 777 737 610,

ZfqjGK7%WkvDR6a4Ys

                               

 

 

Domov pro matky s dětmi pomáhá matkám nebo otcům s dětmi v nepříznivé životní sDomov pro maminky s dětmiituaci, která je spojená se ztrátou bydlení.

Cílem Domova pro matky s dětmi je zajistit dočasné bezpečné zázemí.

Zařízení s 64 lůžky patří k největším v republice.

Služeb Domova pro matky s dětmi využilo za třináct let jeho činnosti více než 2500 osob.

Každý pátý z nich byl obětí domácího násilí.

 Domov pro maminky s dětmi

 

Poslání Domova pro matky s dětmi lze vyjádřit symbolicky: 

„Jsme jako dům na Cestě, která potřebné k němu přivedla. Mohou se u nás na čas zastavit, načerpat sílu a posléze se vydat dál, cestou, kterou si sami zvolí. Pracovníci zůstávají těmi, kteří mohou nabídnout pomoc při této zastávce.“

 

Nejenom příjemné prostředí, ale také kvalitní služby nabízí královéhradecký Domov pro matky s dětmi. 

Poskytování služeb v Domově pro matky s dětmi je hrazeno na základě ceníku. 

 

Služba je poskytována nepřetržitě 7 dní v týdnu vč. svátků a víkendů. Některé aktivity jsou poskytovány pouze ve vymezeném čase:

  • sociální poradenství - pondělí - pátek 8:00-16:30 hod.

 

Zájemci o poskytnutí služeb mohou vytisknout a vyplnit Žádost o poskytnutí sociálních služeb. K žádosti o umístění je třeba také doložit praktickým lékařem vyplněný posudek o zdravotním stavu.

 

Podívejte na naše společné fotografie, prohlédněte si interiér, seznamte se s naší činností -  fotogalerie

  


⇒ Garantovaná nabídka služby Azylový dům


 logo charita

 KOMU A JAK POMÁHÁME - zde naleznete kompletní přehled všech služeb Oblastní charity HK. 

Lorem ipsum, dolores et urbi et maulum laudare. Vlk nese domovníkovi psaní.

Výroční zpráva OCH HK za rok 2015

Výroční zpráva OCH HK za rok 2015

Oblastní charita Hradec Králové vydala Výroční zprávu za rok 2015. Naleznete v ní informace o jednotlivých střediscích, o práci dobrovolníků, a dalších aktivitách organizace. Nechybí ekonomické informace a poděkování všem lidem, kteří během uplynulého roku jakkoliv pomohli či přispěli.

Výroční zpráva OCH HK za rok 2014

Výroční zpráva OCH HK za rok 2014

Oblastní charita Hradec Králové vydala Výroční zprávu za rok 2014. Naleznete v ní informace o jednotlivých střediscích, o práci dobrovolníků, a dalších aktivitách organizace. Nechybí ekonomické informace a poděkování všem lidem, kteří během uplynulého roku jakkoliv pomohli či přispěli.

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013

Dovolujeme si nabídnout ohlédnutí za naší prací. Podívejte se, jak se pracovalo v naší charitě, jak jsme pomáhali potřebným.

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2012 - Oblastní charita Hradec Králové 

Výroční zpráva 2011

výročka1-lD.pdf

 

 

   Výroční zpráva 2011 - Oblastní charita Hradec Králové