Klavírní koncert pro děti a maminky z azylového domu na Pouchově

Klavírní koncert pro děti a maminky z azylového domu na Pouchově

V úterý 5. září se v Domově pro matky s dětmi Domov pro maminky s dětmiuskutečnil klavírní koncert Vojtěcha Pango Záměčníka. Byla to již druhá zastávka tohoto mladého umělce v azylovém domě. Svými melodiemi potěšil všechny přítomné.

Přípravy na tuto slavnostní událost byly veliké. V azylovém domě se peklo a chystalo pohoštění pro maminky s dětmi i hosty, kteří na koncert také přišli.

Šedesát minut s krásnými, něžnými tóny, inspirovanými přírodou Nového Zélandu bylo příjemným uměleckým zážitkem pro všechny. Ve společenské místnosti Domova pro maminky s dětmi se sešli maminky s dětmi, pracovníci OCH HK a dobrovolníci. Azylový dům navštívila také Ing. Aneta Maclová, náměstkyně primátora statutárního města Hradec Králové a dloholetá podporovatelka PhDr. Eva Zálešáková, členka Rady charity OCH HK.

koncert Vojtěcha Bango Zámečníka v Domově pro matky s dětmiVojtěch Pango Zámečník měl veliký úspěch. Možná tóny hudby, které improvizovaně skládal přímo na místě, daly alespoň na chvíli maminkám zapomenout na složitou situaci, kterou každá v azyovém domě prožívá. 

Koncert byl opět jednou z dalších velmi povedených akcí, kdy lidskost týmu pracovníků Domova pro maminky s dětmi, laskavost a porozumění, přirozeně provázely celé odpoledne.

koncert Vojtěcha Bango Zámečníka v Domově pro matky s dětmikoncert Vojtěcha Bango Zámečníka v Domově pro matky s dětmi

Domov pro matky s dětmi pomáhá matkám nebo otcům s dětmi v nepříznivé životní situaci, která je spojená se ztrátou bydlení. Zařízení s 64 lůžky funguje již od roku 2002 a patří k největším v České republice. Za patnáct let jeho činnosti zde našlo přechodný domov, porozuměmí a bezpěčí než 2 500 osob. V roce 2016 zde žilo 58 maminek, dva tatínkové a 101 dětí.

Děkujeme za finanční podporu z projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV“, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

EF

logo charita

 

KOMU A JAK POMÁHÁME - zde naleznete kompletní přehled všech služeb Oblastní charity HK. 

 

 

 

.