Zážitkový kurz první pomoci pro pracovníky

Zážitkový kurz první pomoci pro pracovníky

Již druhý tým pracovníků Oblastní charity Hradec Králové prošel zážitkovým celodenním kurzem první pomoci. Po absolvování vozí většina účastníků lékárničku a reflexní vestu již přímo ve voze a ne v zavazadlovém prostoru jako doposud..

zážitkový kurz první pomociDruhý tým se sešel v počtu 25 osob a začal teoretickou přípravou a názornou instruktáží základních  a nejběžnějších postupů první pomoci.

Rozděleni na dvě skupiny jsme postupně probrali masáž srdce na cvičné fugurině, praktické použití defibrilátoru, ošetření masivního krvácení, ztrátu vědomí, popáleniny, první pomoc při šoku, první pomoc při automobilové nehodě.

Odpolední program byl rozdělený do tří modelových situací, při kterých nechybělo dekorativní líčení obličejů, rekvizity, lomoz, křik i nářek. Jednu modelovou situaci si všichni vyzkoušeli  venku  při "boutačce auta".

Přestože to vše byla jen hra, prožitek byl silný a všichni si odnesli řadu praktických dovedností i teoretických informací. Mnoho z nás při modelových situacích zmatkovalo a měli jsme mezery i v teoretické části. Školení pomohlo vyjasnit mnohé a přestože si nikdo nepřeje, je pravděpodobné, že při řešení záchranné akce či poskytnutí první pomoci tzv. na ostro, bude mít většina z proškolených chladnou hlavu a reálně pomůže. 

 

kurz první pomoci HKkurz první pomoci HK

kurz první pomoci HK

 

 

 

 

 

logo charita

 

KOMU A JAK POMÁHÁME - zde naleznete kompletní přehled všech služeb Oblastní charity HK.