Oblastní charita Hradec Králové slaví 25 let

Oblastní charita Hradec Králové slaví 25 let

Letos uplyne 25 let od chvíle, kdy tehdejší královéhradecký biskup Karel Otčenášek podepsal 1. června zakládací listinu Oblastní charity Hradec Králové. Její založení bylo dílem obrovského úsilí dobrovolníků, kterým nebyl lhostejný osud lidí bez domova, nadšenců, kteří začali intenzivně poskytovat domácí péči lidem nemocným, starým, nemohoucím přímo v jejich domácím prostředí.

V této době vznikl také sociální šatník. Za dvacet pět let se změnilo mnohé, přibyly nové služby, cílové skupiny, vše se řídí moderními metodikami a „standardy“. Stejný zůstal základ – touha a potřeba pomáhat těm, kteří pomoc nejvíce potřebují.Dům Matky Terezy - zařízení prolidi bez domova

Oficiální otevření azylového domu pro lidi bez domova proběhlo v únoru 1992. Pro jeho prostory byl využit areál bývalé ubytovny ZVÚ Hradec Králové. V roce 2003 bylo otevřeno moderní zařízení. Nová budova Domu Matky Terezy,sociálního zařízení pro lidi bez domova nabízí možnosti poskytování komplexních služeb - nízkoprahové denní centrum, noclehárnu, azylový dům a sociální rehabilitaci.

Pod Oblastní charitu se zařadily již na počátku její existence i týmy pečovatelek a zdravotních sester - Charitní pečovatelská služba a Charitní ošetřovatelská služba. Začaly poskytovat služby v terénu, v domácnostech lidí do 20 km od Hradce Králové. Již tenkrát bylo zřejmé, že pro péči o nemocné, seniory, umírající, zdravotně a psychicky postižené, je domácí prostředí optimálním řešením, vzhledem k jejich zdravotnímu a psychickému stavu.Charitní ošetřovatelská služba

Domov pro matky s dětmi oslavil letos v březnu patnácté výročí založení. Pracovnice se zde setkávají s osudy matek, otců a jejich dětí. Příběhy nejsou veselé. Je za nimi trápení a mnohdy i trpké vzpomínky na domácí násilí. Azylový dům je na přechodnou dobu jejich domovem, kde cítí porozumění, laskavost, upřímný zájem o jejich osudy a kde jsou v bezpečí.

Patnácté výročí oslaví letos v květnu také Poradna pro lidi v tísni. I tam pracovníci vyslechli mnoho příběhů smutných i plných zoufalství. Dluhy, manželské problémy, životní Domov pro matky s dětmikrize, exekuce, sociální dávky, majetkové vypořádání po rozvodu.

Středisko rané péče Sluníčko vzniklo v roce 2004. Pečuje o rodiny s dítětem se zdravotním postižením do sedmi let jejich věku. Jejich péče výrazně přispívá ke zkvalitnění života dítěte i jeho rodiny. Poradkyně jezdí za rodinami přímo do domácností. Vozí s sebou speciální hračky a kompenzační a rehabilitační pomůcky, zajistí hipoterapii, canisterapii. Před dvěma lety rozšířilo péči i o děti se zrakovým postižením.

Domácí násilí bylo v České republice ještě na konci 90. let minulého století zcela přehlíženým tématem. Společnost však postupem času přestala před tímto problémem zavírat oči. Po roce 2006 se ohroženým osobám začala věnovat centra profesionální pomoci. Pod Oblastní charitou bylo založeno Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, které řeší domácí násilí žen z celého Královéhradeckého kraje.

Domácí hospicová péče Hradec Králové je nejmladší službou hradecké charity. Nevyléčitelně nemocným pacientům poskytuje od roku 2013 vysoce kvalifikovanou odbornou zdravotní a sociální péči adomácí hospicová péče pomáhá rodině následně i po úmrtí jejich milovaného. Nevyléčitelně nemocný pacient tak nemusí své poslední dny trávit v nemocnici, ale v klidu svého domova. Má možnost rozloučit se svými blízkými, být obklopen svými oblíbenými věcmi, prostředím, které mám rád...Odbornou péčí rodinu doprovází tým hospicových zdravotních sester s lékaři paliativní péče, sociální pracovnice a psycholog. Jejich přítomnost, vlídné slovo, účast dodávají rodinám zklidnění, útěchu, sílu a odvahu. Nikdo nezůstane v těžkých chvílích sám.

Zdravotní sestřičky doprovází nevyléřitelně nemocné lidi na jejich poslední cestě životem. Jedná se o komplexní péči rodinám a jejich nemocným blízkým, kteří se rozhodli dožít poslední chvíle svého života doma. 

Velikou pomocí a oporou jsou dobrovolníci, ženy, muži, různého věku, profesí. Byli u zrodu charity, stojí při ní i dnes. Pomáhají dětem, seniorům i dospělým, podílí se na pořádání dobročinných akcí, přiloží ruku k dílu, když je potřeba vzít za práci. Ochotní lidé s dobrým srdcem, kterým není nikterak zvláštní, že vše dělají zadarmo.

Za dvacet pět let prošlo Oblastní charitou Hradec Králové mnoho skvělých lidí. Každý svojí měrou přispěl k rozvoji služeb, k jejímu zdárnému chodu, k jejímu dobrému jménu. Každý měl svůj podíl na tom, že je dnes vnímaná veřejností jako moderní, spolehlivá, seriozní organizace.

 

 

logo charita

 

KOMU A JAK POMÁHÁME - zde naleznete kompletní přehled všech služeb Oblastní charity HK.