Středisko rané péče Sluníčko - péče o postižené děti - Oblastní charita Hradec Králové

 

STŘEDISKO RANÉ PÉČE SLUNÍČKO

Oblastní charita Hradec Králové

Vznik:

Provoz Střediska rané péče Sluníčko byl zahájen 1. 1. 2004.

 

raná péče

CO JE NAŠÍM POSLÁNÍM:

Rodinám dítěte se zdravotním postižením nebo ohroženým vývojem poskytujeme odbornou pomoc a podporu tak, aby dokázaly využít své schopnosti a možnosti. Usilujeme o co nejvyšší možné začlenění rodin do běžného života. Služba je poskytována převážně v domácím prostředí rodiny, a to v celém Královéhradeckém kraji..

 

PRO KOHO JSME:

pro  rodiny dítěte se speciálními potřebami, z důvodu zdravotního postižení nebo jinak ohroženým na vývoji, ve věku od narození do 7 let, žijící v Královéhradeckém kraji, konkrétně:

 • rodiny dítěte s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením

  Středisko rané péče Sluníčko - poradkyně rané péče

 • rodiny dítěte s problémy vývoje z důvodu nepříznivého zdravotního stavu - komplikovaného nebo předčasného porodu, nedonošenosti, nízké porodní váhy, apod.
 • rodiny dítěte s autismem
 • rodiny dítěte se zrakovým postižením

Pokud nejste z Královéhradeckého kraje, Vaše dítě je starší 7 let, řešíte jinou situaci nebo máme plnou kapacitu, můžeme alespoň poradit, kde hledat pomoc.

 

KDE POMÁHÁME:

Můžeme pravidelně jezdit  za Vámi domů, případně Vy za námi do našeho střediska.

Dojíždíme do celého Královéhradeckého kraje.

 

ČEHO CHCEME SPOLEČNĚ DOSÁHNOUT:

Středisko rané péče Sluníčko - poradkyně rané péče

Budeme pracovat zejména na tom, abyste:

 • věděli, jak pracovat na zlepšení psychomotorického vývoje dítěte,
 • znali odbornou literaturu,
 • uměli vybrat a správně zvolit vhodné stimulační, rehabilitační a kompenzační pomůcky
 • měli informace o dalších návazných službách a institucích,
 • věděli, kde můžete hledat podporu,
 • Středisko rané péče Sluníčko - poradkyně rané péčeměli informace o svých právech a nárocích, např. sociální dávky

 

A JAK TO DĚLÁME:

            • poskytneme Vám informace o službách, které byste mohli využít,
            • nabídneme konzultaci odborného poradce u Vás doma,
            • společně podpoříme psychomotorický vývoj dítěte, poskytneme Vám rady pro práci, hru a komunikaci s dítětem,
            • poradíme Vám, na jaké dávky byste mohli mít nárok, můžeme Vám pomoci při jednání s úřady,
            • pomůžeme při výběru a zajištění vhodných stimulačních, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
            • zapůjčíme některé didaktické a stimulační pomůcky, odbornou literaturu,
            • nabídneme zprostředkování kontaktů nebo konzultací s dalšími odborníky,
            • pomůžeme při výběru vhodného předškolního nebo školního zařízení,
            • pozveme Vás na odborné semináře, přednášky a další setkávání rodin.

Toto vše poskytujeme zdarma.

Dále Vám nabídneme fakultativní služby jako hipoterapie, canisterapie, psychorehabilitační pobyty, chirofonetiku, popř. další doprovodné služby dle našich aktuálních možností.

Ty už jsou však zpoplatněny.

 Středisko rané péče Sluníčko - poradkyně rané péče

PŘI PRÁCI S VÁMI KLADEME DŮRAZ NA:

 

 • Vaši jedinečnost (budeme respektovat Vaše potřeby, zvyklosti, možnosti a soukromí)
 • spolupráci celého týmu, kterého budete členem

  Středisko rané péče Sluníčko - poradkyně rané péče

 • Váš aktivní přístup

 

ČASOVÝ ROZSAH POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB:

Provozní doba – doba poskytování ambulantní a terénní služby SRP Sluníčko:

8,00 – 16,30 hod. v pracovních dnech dle individuální domluvy s jednotlivými uživateli (v případě terénní formy včetně dojezdového času)

Hodiny pro veřejnost na středisku:

Čt: 9,00 hod. – 11,00 hod.

Středisko rané péče Sluníčko - poradkyně rané péče

 

KAPACITA

Služba může být sjednána maximálně pro 100 klientů (rodin).

 

Zodpovědný pracovník

vedoucí Střediska rané péče Sluníčko

Mgr. Pavlína Chmelíková

Mobil: 777 721 642

E-mail: slunicko@hk.caritas.cz 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informace o dávkách, co je raná péče

 logo charita

 KOMU A JAK POMÁHÁME - zde naleznete kompletní přehled všech služeb Oblastní charity HK.