CO JE RANÁ PÉČE ?

Oblastní charita Hradec Králové

 

raná péče je komplex služeb zaměřených na pomoc a podporu rodinám dítěte se speciálními potřebami z důvodů zdravotního postižení nebo ohrožení vývoje různými dalšími okolnostmi. Tyto služby poskytuje tým odborníků za aktivní spolupráce rodiny.

CÍL RANÉ PÉČE

Cílem je zlepšení kvality života dítěte se speciálními potřebami a podpora jeho rodiny, snížení negativních vlivů postižení na kvalitu života dítěte a rodiny, optimalizace a podpora vývoje dítěte – podpora rozvoje všech schopností dětí s mentálním, tělesným postižením nebo z jiných důvodů ohroženým vývojem (komplikovaný porod, nedonošenost, nízká porodní váha apod.) ve věku 0 - 7 let, nebo děti s kombinovaným postižením 0 - 7 let věku dítěte.

PŘEHLED POSKYTOVANÝCH ČINNOSTÍ

 • poskytování informací o všech službách pro danou cílovou skupinu
 • návštěvy odborných poradců v rodině za účelem konzultace
 • podpora psychomotorického vývoje dítěte, odborné a praktické rady pro práci, hru a komunikaci s dítětem
 • sociálně-právní poradenství, pomoc při zajištění práv a nároků v oblasti sociálně-právní, pomoc při jednání s úřady
 • pomoc při výběru a zajištění vhodných stimulačních, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
 • půjčování didaktických a stimulačních pomůcek, odborné literatury
 • zprostředkování kontaktů nebo konzultací s dalšími odborníky dle aktuální potřeby
 • pomoc při výběru vhodného předškolního nebo školního zařízení
 • průběžné vyhledávání a poskytování informací užitečných pro rodinu s dítětem se speciálními potřebami
 • odborné semináře, přednášky

Fakultativní činnosti:

 • hipoterapie,
 • canisterapie,
 • psychorehabilitační pobyty,
 • chirofonetika,
 • popř. další doprovodné služby dle aktuálních možností SRP.

Tyto doprovodné činnosti jsou zpoplatněny.

 

 

Více také charakteristika služeb, informace o dávkách.

Podívejte se na fotogalerii Střediska rané péče Sluníčko.

Kontakt