OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ

 

Poslání

Posláním Oblastní charity Hradec Králové je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání, a to v Hradci Králové a okolí.

Cíle

Cílem služeb poskytovaných Oblastní charitou Hradec Králové je pomáhat lidem v krizové nebo dlouhodobě nepříznivé životní situaci tuto situaci vyřešit tak, aby mohli žít v maximálně možné míře samostatnosti dle svých možností a schopností běžným způsobem života, zůstat součástí přirozeného místního společenství a vztahové sítě, využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti. Organizace podporuje integraci lidí žijících na okraji společnosti a působí na poli prevence sociálního vyloučení.

Za tímto účelem zřizuje zařízení poskytující odborné zdravotní a sociální služby a humanitární pomoc. Každé zařízení má definovány své specifické cíle s ohledem na cílovou skupinu, které služby poskytuje. Cílová skupina Oblastní charita Hradec Králové poskytuje služby zejména lidem v krizové nebo dlouhodobě nepříznivé životní situaci, kterou nedovedou sami řešit, bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti a náboženskému vyznání.

Organizace zřizuje zařízení dle jednotlivých cílových skupin, kterým poskytuje služby s ohledem na specifika potřeb té které skupiny. Každé zařízení má přesně definovanou cílovou skupinu, na kterou se specializuje, má rovněž vymezeno, komu své služby, zejména z důvodu odborných kompetencí, neposkytuje.

Činnost Oblastní charity Hradec Králové byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných činností charitativních, sociálních a zdravotnických. Podnikatelská a jiná činnost může být pouze doplňková. Oblastní charita Hradec Králové zajišťuje poslání Církve římskokatolické v oblasti hmotné a duchovní dobročinnosti v souladu s ustanovením Kán. 114 § 2 CIC 1983, zejména zajišťuje pomoc lidem v nouzi na principech křesťanské lásky.

 

Předmětem činnosti OCH je zejména:

zřizování a provozování charitativních služeb, domovů, zdravotnických, sociálních, školských a jiných zařízení a služeb, jejich metodické vedení a poradenský servis, provozování půjčoven zdravotnických pomůcek, zajišťování a poskytování duchovní a pastorační péče, pořádání sbírek a humanitárních a kulturních akcí za účelem pomoci potřebným v České republice a v zahraničí, právní, sociální a zdravotní poradenství, práce s dětmi a mládeží, vzdělávání, koordinace a zajišťování dobrovolnické služby, práce s dobrovolníky, poskytování dalších sociálních služeb, zejména: základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství, služby sociální péče a sociální intervence.

 

Oblastní charita Hradec Králové poskytuje služby v těchto střediscích:

Na zajištění služeb se podílí:

  • Hospodářské středisko (administrativní a ekonomický servis)
  • Kruh dobrovolníků Oblastní charity Hradec Králové.

 

KONTAKTY - Oblastní charita Hradec Králové

Zašlete nám Váš příspěvek, dotaz, připomínku, informaci,

  logo charita

 

KOMU A JAK POMÁHÁME - zde naleznete kompletní přehled všech služeb Oblastní charity HK. 

Výroční zpráva OCH HK za rok 2015

Výroční zpráva OCH HK za rok 2015

Oblastní charita Hradec Králové vydala Výroční zprávu za rok 2015. Naleznete v ní informace o jednotlivých střediscích, o práci dobrovolníků, a dalších aktivitách organizace. Nechybí ekonomické informace a poděkování všem lidem, kteří během uplynulého roku jakkoliv pomohli či přispěli.

Výroční zpráva OCH HK za rok 2014

Výroční zpráva OCH HK za rok 2014

Oblastní charita Hradec Králové vydala Výroční zprávu za rok 2014. Naleznete v ní informace o jednotlivých střediscích, o práci dobrovolníků, a dalších aktivitách organizace. Nechybí ekonomické informace a poděkování všem lidem, kteří během uplynulého roku jakkoliv pomohli či přispěli.

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013

Dovolujeme si nabídnout ohlédnutí za naší prací. Podívejte se, jak se pracovalo v naší charitě, jak jsme pomáhali potřebným.

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2012 - Oblastní charita Hradec Králové 

Výroční zpráva 2011

výročka1-lD.pdf

 

 

   Výroční zpráva 2011 - Oblastní charita Hradec Králové

Podpořte nás
 

 

    Pomozte nám

 být na blízku umírajícím lidem v posledních chvílích jejich života

 Staňte se členy klubu

 

Přátelé Domácí hospicové péče Oblastní charity Hradec Králové

 

Roční platba 1 800 Kč/150 Kč měsíčně zajistí domácí hospicovou péči pro jednoho pacienta na jeden den.

 

   přihláška do klubu

přátelé Domácí hospicové péče oblastní charity Hradec Králové

 
 

Aktuálně

2. 9. 2017, 10:00

Eliščina sbírka 2017

9. 9. 2017, 14:00 — 9. 9. 2017, 19:00

Hudební festival bez domova

12. 9. 2017, 17:00 — 30. 9. 2017, 17:00

Foto výstava Petra Macla

 
 

Darujte DMS

Podpořte nás  - zašlete z vašeho telefonu dárcovskou SMS

 

 Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč

OCH HK obdrží 29, 59 nebo 89 Kč

 

 

  DMS CHARITAHK 30

  DMS CHARITAHK 60

  DMS CHARITAHK 90

 

 

tel. číslo  87 777 

 

Více na www.darcovskasms.cz

Děkujeme.