OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ

Komenského 266

500 03 Hradec Králové

Mgr. Václav HRČEKMapa Hradec Králové

ředitel

Tel.:495 516 098

Mobil: 773 516 098

E-mail: --ujGK7%WkvDR6a4Ys

Mgr. Marie VRZÁKOVÁ

zástupce ředitele pro služby

Tel: 495 516 098

Mobil: 775 418 656

E-mail:88EsVWljg8xy.Z4WH-uk87j73dkmb

Ing. MONIKA NOVOTNÁ

ekonomka

Tel: 495 516 098

Mobil: 773 621 380

E-mail:8hAs1Z2f-oBD4Z4WH-uk87j73dkmb

Ing. JANA PLÁŠILOVÁ

koordinátorka projektů

Tel: 495 516 098

Mobil: 775 779 566

E-mail:58AkO%b7%byy.Z4WH-uk87j73dkmb

Bc. GERTA ZADINOVÁ

personalistka

Tel: 495 516 098

Mobil: 774 516 098

E-mail:2.EDRWp7ZbAy.Z4WH-uk87j73dkmb

Mgr. MARTIN WEISBAUER

fundraiser

Tel: 495 516 098

Mobil: 778 726 269

E-mail:88EDZ.2o0bFlRe9jVX~mYZhaa8uuO1p

Mgr. HANA ŠLAPÁKOVÁ

metodička sociálních služeb

Tel: 495 516 098

Mobil: 778 408 872

E-mail:38AkOcb7_8xy.Z4WH-uk87j73dkmb

RENÁTA ŠPAČKOVÁ

asistentka ředitele

Tel: 495 516 098

Mobil: 777 721 641

E-mail:%.xBVd5j48GjGK7%WkvDR6a4Ys


STŘEDISKA - OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ

DŮM MATKY TEREZY, středisko pro lidi bez domova

DANA PECHOVÁ, vedoucí střediska

Tel.: 495 218 934

Mobil: 777 721 620

E-mail: ZfGjGK7%WkvDR6a4Ys, Z8AkO%993hIkQOQ938Es-Z.cT-M

CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA

MARKÉTA BOHUSLAVOVÁ, vrchní sestra

Telefon: 495 530 188

Mobil: 777 737 613

E-mail: YaBCQOQ938Es-Z.cT-M

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE HRADEC KRÁLOVÉ

Ludmila PAVLATOVÁ, vrchní sestra

DHP navrh loga

Telefon: 495 530 188

Mobil: 775 420 977

E-mail: ZhzkT7.g%ivmQOQ938Es-Z.cT-M


DOMOV PRO MATKY S DĚTMI

ZDEŇKA KOUTNÍKOVÁ, vedoucí střediska

Telefon: 495 221 810

Mobil: 777 737 610

E-mail: ZfqjGK7%WkvDR6a4Ys

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Mgr. MARTIN VEČEŘA, vedoucí střediska

Telefon: 495 515 372

Mobil: 777 736 013

E-mail: YaCCQOQ938Es-Z.cT-M

STŘEDISKO RANÉ PÉČE SLUNÍČKO

Mgr. PAVLÍNA CHMELÍKOVÁ, vedoucí střediska

Telefon: 495 260 732

Mobil: 777 721 642

E-mail: %eHxZ1agVX~mYZhaa8uuO1p

PORADNA PRO LIDI V TÍSNI

Mgr. ZDISLAVA ČEPELKOVÁ, vedoucí střediska

Telefon: 495 591 382

Mobil: 777 737 612

E-mail: _eGjGK7%WkvDR6a4Ys

INTERVENČNÍ CENTRUM pro osoby ohrožené domácím násilím

Mgr. LENKA HODKOVÁ, vedoucí střediska

Telefon : 495 530 033

Mobil : 774 591 382

E-mail : 4gGo8f9fYgvhT3dl~nzjGK7%WkvDR6a4Ys

KRUH DOBROVOLNÍKŮ

PETRA ZÍKOVÁ, koordinátorka dobrovolníků

Telefon: 495 516 098

Mobil: 774 836 276

E-mail: ZhoB5YUSYanBZd5%65pJ


Více o jednotlivých službách.

Fotogalerie středisek Oblastní charity Hradec Králové

Aktuální informace z dění ve střediscích Oblastní charity Hradec Králové