Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2016

Oblastní charita Hradec Králové vydala Výroční zprávu za rok 2016. Naleznete v ní informace o střediscích, práci dobrovolníků, aktivitách organizace. Dále ekonomické informace a poděkování všem, kteří během uplynulého roku jakkoliv pomohli či přispěli.

 

Milí přátelé,

přinášíme Vám Výroční zprávu Oblastní charity Hradec Králové za rok 2016. Přijměte pozvání a na následujících stránkách pojďte nahlédnout na to, jak se nám v uplynulém roce dařilo.

Tuto výroční zprávu dostáváte do rukou ve chvíli, kdy společně s Vámi chceme oslavit 25 let činnosti Oblastní charity Hradec Králové. S vděčností si připomínáme všechny, kteří toto velké dílo pomoci vybudovali a udrželi, všechny, kteří se během této doby na práci naší charity podíleli a podporovali ji. O některých z těchto lidí a milnících ve vývoji charity se dočtete v samostatné kapitole.

V roce 2016 jsme si připomněli deset let působení Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím. Také charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba měla důvod k oslavě, protože svou službu začala vykonávat již v roce 1991, tehdy ještě jako součást České katolické charity.

Chtěl bych zde vyjádřit upřímný dík všem kolegyním a kolegům, že svou každodenní prací zajistili po celý rok 2016 poskytování všech stávajících služeb pro lidi v nouzi nebo krizi, oběti domácího násilí, lidi bez domova, rodiny pečující o děti s postižením, seniory, nemocné i umírající.

Důležitou součástí charity jsou dobrovolníci, kterým za jejich obětavost patří dík a uznání. Za pochopení děkuji i rodinám pracovníků. Děkuji pracovníkům obcí, kraje i státní správy, kteří svou prací i rozhodnutími podporují služby potřebným.

Pro řadu činností zůstávají naší velkou oporou dárci z řad jednotlivců a firem, jimž bych chtěl zde vyjádřit svůj dík za jejich velkorysost, která vynikla obzvláště v podpoře domácí hospicové péče a v darech Tříkrálové sbírky.

Podpora a důvěra dárců i příznivců pro nás byla velkým povzbuzením.

Přeji nám všem, abychom i dále dokázali být s potřebnými lidmi v jejich těžkých chvílích, a abychom pro ně byli nositeli lásky, která osamělost, bolest, strach a beznaděj překonává.

 

Václav Hrček

 

Výroční zpráva za rok 2016, včetně kompletní ekonomické závěrky.

Podpořte nás
 

 

    Pomozte nám

 být na blízku umírajícím lidem v posledních chvílích jejich života

 Staňte se členy klubu

 

Přátelé Domácí hospicové péče Oblastní charity Hradec Králové

 

Roční platba 1 800 Kč/150 Kč měsíčně zajistí domácí hospicovou péči pro jednoho pacienta na jeden den.

 

   přihláška do klubu

přátelé Domácí hospicové péče oblastní charity Hradec Králové

 
 

Darujte DMS

Podpořte nás  - zašlete z vašeho telefonu dárcovskou SMS

 

 Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč

OCH HK obdrží 29, 59 nebo 89 Kč

 

 

  DMS CHARITAHK 30

  DMS CHARITAHK 60

  DMS CHARITAHK 90

 

 

tel. číslo  87 777 

 

Více na www.darcovskasms.cz

Děkujeme.