Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2016

Oblastní charita Hradec Králové vydala Výroční zprávu za rok 2016. Naleznete v ní informace o střediscích, práci dobrovolníků, aktivitách organizace. Dále ekonomické informace a poděkování všem, kteří během uplynulého roku jakkoliv pomohli či přispěli.

 

Milí přátelé,

přinášíme Vám Výroční zprávu Oblastní charity Hradec Králové za rok 2016. Přijměte pozvání a na následujících stránkách pojďte nahlédnout na to, jak se nám v uplynulém roce dařilo.

Tuto výroční zprávu dostáváte do rukou ve chvíli, kdy společně s Vámi chceme oslavit 25 let činnosti Oblastní charity Hradec Králové. S vděčností si připomínáme všechny, kteří toto velké dílo pomoci vybudovali a udrželi, všechny, kteří se během této doby na práci naší charity podíleli a podporovali ji. O některých z těchto lidí a milnících ve vývoji charity se dočtete v samostatné kapitole.

V roce 2016 jsme si připomněli deset let působení Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím. Také charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba měla důvod k oslavě, protože svou službu začala vykonávat již v roce 1991, tehdy ještě jako součást České katolické charity.

Chtěl bych zde vyjádřit upřímný dík všem kolegyním a kolegům, že svou každodenní prací zajistili po celý rok 2016 poskytování všech stávajících služeb pro lidi v nouzi nebo krizi, oběti domácího násilí, lidi bez domova, rodiny pečující o děti s postižením, seniory, nemocné i umírající.

Důležitou součástí charity jsou dobrovolníci, kterým za jejich obětavost patří dík a uznání. Za pochopení děkuji i rodinám pracovníků. Děkuji pracovníkům obcí, kraje i státní správy, kteří svou prací i rozhodnutími podporují služby potřebným.

Pro řadu činností zůstávají naší velkou oporou dárci z řad jednotlivců a firem, jimž bych chtěl zde vyjádřit svůj dík za jejich velkorysost, která vynikla obzvláště v podpoře domácí hospicové péče a v darech Tříkrálové sbírky.

Podpora a důvěra dárců i příznivců pro nás byla velkým povzbuzením.

Přeji nám všem, abychom i dále dokázali být s potřebnými lidmi v jejich těžkých chvílích, a abychom pro ně byli nositeli lásky, která osamělost, bolest, strach a beznaděj překonává.

 

Václav Hrček

 

Výroční zpráva za rok 2016, včetně kompletní ekonomické závěrky.