Výroční zpráva OCH HK za rok 2014

Výroční zpráva OCH HK za rok 2014

Oblastní charita Hradec Králové vydala Výroční zprávu za rok 2014. Naleznete v ní informace o jednotlivých střediscích, o práci dobrovolníků, a dalších aktivitách organizace. Nechybí ekonomické informace a poděkování všem lidem, kteří během uplynulého roku jakkoliv pomohli či přispěli.

Vážení přátelé, přinášíme Vám výroční zprávu o činnosti Oblastní charity Hradec Králové za rok 2Výroční zpráva 2014014.

Rádi bychom, abyste z následujících stránek vyčetli nejen statistické a ekonomické údaje, ale abyste s námi okusili něco z té naděje, kterou se v charitní práci pokoušíme přinést do životů lidí, a jejíž probuzení s nimi míváme možnost prožívat.

Naděje, že na těžkosti v životě nejsme sami. Že může být na světě někdo, komu na nás záleží. I to, že vzájemná pomoc lidí pomůže přenést se i přes chvíle, kdy jsme sami v koncích.

Také letos se širokému týmu pracovníků podařilo zajistit poskytování všech našich stávajících služeb pro seniory a nemocné, lidi bez domova, rodiny pečující o dítě s postižením, oběti domácího násilí, lidi v nouzi nebo v krizi. Středisko rané péče Sluníčko oslavilo deset let své činnosti.

Domácí hospicová péče Hradec Králové, která je nejmladší službou naší charitní rodiny, potvrdila svou potřebnost i životaschopnost. V tomto roce jsme věnovali velkou pozornost kvalitě našich služeb. Úspěšně probíhá revize metodických postupů, pokročili jsme dále i ve způsobu dokumentace služeb. Citelný byl i pokrok v zajištění technických činností a údržby. Díky iniciativě několika odborníků a na základě řady podnětů nejen z lékařského prostředí začala pracovní skupina připravovat možné varianty vzniku charitního lůžkového hospice v Hradci Králové.

Chtěl bych zde poděkovat všem spolupracovníkům za jejich vytrvalost a nasazení v každodenní práci, za jejich pečlivost i obětavost, za tvořivost v hledání cest, jak pomoci lidem, k nimž přicházíme. Charitní služba by nebyla úplná bez dobrovolníků, za jejichž obětavou pomoc chci vyjádřit velké poděkování. Také rodinám pracovníků patří dík za jejich pochopení a trpělivost. Krajem zaváděný nový způsob výpočtu fi nancí pro sociální služby nám sice přináší další administrativní zátěž, ale konečně i jasnější představu o pravděpodobných finančních zdrojích pro následující roky.

Celkový objem dotací tím však nenarostl a pro řadu činností zůstávají naší oporou dárci z řad jednotlivců a fi rem, jimž bych chtěl zde vyjádřit svou vděčnost. Jejich podporu a důvěru jsme letos zažili velmi silně, obzvláště v podpoře domácí hospicové péče a v darech Tříkrálové sbírky.

Vážíme si podpory obcí, kraje i státní správy i pochopení konkrétních lidí z těchto institucí. Vážíme si podpory pracovníků médií, díky nimž se informace o službách dostávají k potřebným.

Poděkování patří spolupracujícím školám i duchovním. Jsme vděčni všem dárcům, podporovatelům a příznivcům, bez nichž by naše práce nebyla možná.

Věřím, že nám i dále zachováte svoji podporu. Přeji nám všem mnoho sil i radosti a s Boží pomocí úspěšné pokračování charitního díla !

Mgr. Václav Hrček, ředitel OCH HK

Výroční zpráva 2014, včetně kompletních ekonomických údajů

Podpořte nás
 

Darujte DMS

Podpořte nás  - zašlete z vašeho telefonu dárcovskou SMS

 

 

  DMS CHARITAHK 30

  DMS CHARITAHK 60

  DMS CHARITAHK 90

 

 

tel. číslo  87 777 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč

OCH HK obdrží 29, 59 nebo 89 Kč

 

Více na www.darcovskasms.cz

Děkujeme.