Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013

Dovolujeme si nabídnout ohlédnutí za naší prací. Podívejte se, jak se pracovalo v naší charitě, jak jsme pomáhali potřebným.

ochhk-vz-2013.pdf

 

Výroční zpráva za rok 2013

 

Vážení přátelé,

přicházíme k Vám s výroční zprávou o práci Oblastní charity Hradec Králové za rok 2013.

Považuji za velký úspěch, nikoli za samozřejmost, že pracovníci oblastní charity i v tomto roce poskytovali tři služby nepřetržitě, každý den v roce po 24 hodin – oba azylové domy a ošetřovatelskou službu včetně domácí hospicové péče, další tři služby denně včetně všech sobot, nedělí a svátků – pečovatelskou službu, noclehárnu a denní centrum, a ostatní služby každý pracovní den – ranou péči, poradnu pro lidi v tísni, intervenční centrum a sociální rehabilitaci.

To vše je možné jen díky každodennímu nasazení pracovníků, pro něž charitní služba je více než jen zaměstnání. Stále znovu zažívám, jakou oporu má charita ve svých pracovnících. Především jim bych proto zde chtěl vyjádřit uznání a dík za jejich poctivou práci, za ochotu a vytrvalost, i za jejich nadhled a osvěžující humor. Ve spolupráci tolika lidí, kteří své schopnosti dávají do služby druhým, vnímám velikou sílu.

Od dubna 2013 se nám podařilo zahájit poskytování domácí hospicové péče s nepřetržitou dostupností sester i lékařů. Tato komplexní služba povyšuje na novou úroveň dosavadní péči, kterou charita od svého založení věnovala lidem v závěru jejich života. Poradna pro lidi v tísni se od podzimu 2013 věnuje i podpoře pozůstalým, kteří se po náhlém umrtí blízké osoby dostali do krizové situace. V tomto roce jsme si také připomněli 10 let práce klubu Mariánek i 10 let od přestěhování azylového domu do nové budovy Domu Matky Terezy, členěné podle jednotlivých služeb. Azylový dům pro muže úspěšně absolvoval inspekci kvality sociálních služeb, organizace také během roku se ctí prošla celou řadou dalších kontrol. V naší práci pociťujeme podporu mnoha dobrých lidí, kteří nám pomáhají a podporují nás, často nenápadně. Velice si vážím práce našich dobrovolníků, kteří jsou velmi významnou součástí charitního díla.

Děkuji rodinám pracovníků za jejich pochopení i oporu. Pracovníkům obcí, kraje i státní správy děkuji za spolupráci a podporu. Děkuji všem dárcům a příznivcům za důvěru ve smysluplnost a správnost naší práce. Chtěl bych Vás požádat o zachování přízně a podpory i nadále.

Svěřuji naši charitní práci Bohu, který je v těžkostech dárcem síly znovu vstát a jít, dárcem odvahy, vytrvalosti a pokoje.

Mgr. Václav Hrček, ředitel OCH HK

 

 

 

Podpořte nás
 

Darujte DMS

Podpořte nás  - zašlete z vašeho telefonu dárcovskou SMS

 

 

  DMS CHARITAHK 30

  DMS CHARITAHK 60

  DMS CHARITAHK 90

 

 

tel. číslo  87 777 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč

OCH HK obdrží 29, 59 nebo 89 Kč

 

Více na www.darcovskasms.cz

Děkujeme.