Výroční zpráva OCH HK za rok 2015

Výroční zpráva OCH HK za rok 2015

Oblastní charita Hradec Králové vydala Výroční zprávu za rok 2015. Naleznete v ní informace o jednotlivých střediscích, o práci dobrovolníků, a dalších aktivitách organizace. Nechybí ekonomické informace a poděkování všem lidem, kteří během uplynulého roku jakkoliv pomohli či přispěli.

Vážení přátelé,

předkládáme Vám výroční zprávu o práci Oblastní charity Hradec Králové za rok 2015.

Díky každodennímu nasazení pracovníků mohla naše charita i po celý tento rok pomáhat lidem bez domova, obětem domácího násilí, rodinám pečujícím o děti s postižením, lidem v nouzi, seniorům a nemocným, i lidem v samém závěru jejich života. V řadě našich služeb jsme poskytli odbornou pomoc většímu počtu lidí, než v minulém roce. Většina služeb byla poskytována každý den, včetně víkendů.obálka

O kvalitě našich služeb svědčí i vynikající výsledek inspekce kvality sociální služby rané péče, která obstála s plným počtem bodů a bez jakýchkoliv výhrad či připomínek.

Nově se v tomto roce podařilo zahájit systém získávání a distribuce potravin pro lidi v nouzi. Na zimní období byla rozšířena kapacita noclehárny pro ženy - a také byla přes zimu plně využita.

Dobře si uvědomujeme, že tuto práci můžeme úspěšně vykonávat jen díky podpoře mnoha lidí, a jsme za tuto podporu vděčni. Velkým povzbuzením je nám pomoc se zajištěním Tříkrálové sbírky, vlídné přijetí koledníků i výše poskytnutých darů. 

Abychom mohli finančně udržet potřebné služby, obracíme se na Vás, příznivce a dárce, s prosbou o další pravidelnou, nebo i jednorázovou podporu. Jednou z možností pravidelné podpory je nově vzniklý klub „Přátelé Domácí hospicové péče“.

Všem spolupracovníkům patří dík za jejich vytrvalost, ochotu, obětavost i empatii, s níž přistupují k lidem, kteří naši pomoc potřebují. Děkuji všem dobrovolníkům, kteří jsou spolehlivými oporami naší charitní rodiny. Děkuji pracovníkům obcí, kraje i státní správy za spolupráci a podporu.

Vám všem, kdo nás v naší práci podporujete dary i povzbuzením, bych rád vyjádřil velký dík. S Vaší podporou můžeme ve společném díle pokračovat.

Přeji nám všem, abychom ve své práci nebyli jen poskytovateli služeb, ale abychom byli těmi, kdo pomáhají lidem oživit jejich naději a radost ze života.

 

Mgr. Václav Hrček, ředitel

 

Výroční zpráva za rok 2015, včetně kompletní ekonomické závěrky.

 

 

Podpořte nás
 

Darujte DMS

Podpořte nás  - zašlete z vašeho telefonu dárcovskou SMS

 

 

  DMS CHARITAHK 30

  DMS CHARITAHK 60

  DMS CHARITAHK 90

 

 

tel. číslo  87 777 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč

OCH HK obdrží 29, 59 nebo 89 Kč

 

Více na www.darcovskasms.cz

Děkujeme.