Výroční zpráva OCH HK za rok 2015

Výroční zpráva OCH HK za rok 2015

Oblastní charita Hradec Králové vydala Výroční zprávu za rok 2015. Naleznete v ní informace o jednotlivých střediscích, o práci dobrovolníků, a dalších aktivitách organizace. Nechybí ekonomické informace a poděkování všem lidem, kteří během uplynulého roku jakkoliv pomohli či přispěli.

Vážení přátelé,

předkládáme Vám výroční zprávu o práci Oblastní charity Hradec Králové za rok 2015.

Díky každodennímu nasazení pracovníků mohla naše charita i po celý tento rok pomáhat lidem bez domova, obětem domácího násilí, rodinám pečujícím o děti s postižením, lidem v nouzi, seniorům a nemocným, i lidem v samém závěru jejich života. V řadě našich služeb jsme poskytli odbornou pomoc většímu počtu lidí, než v minulém roce. Většina služeb byla poskytována každý den, včetně víkendů.obálka

O kvalitě našich služeb svědčí i vynikající výsledek inspekce kvality sociální služby rané péče, která obstála s plným počtem bodů a bez jakýchkoliv výhrad či připomínek.

Nově se v tomto roce podařilo zahájit systém získávání a distribuce potravin pro lidi v nouzi. Na zimní období byla rozšířena kapacita noclehárny pro ženy - a také byla přes zimu plně využita.

Dobře si uvědomujeme, že tuto práci můžeme úspěšně vykonávat jen díky podpoře mnoha lidí, a jsme za tuto podporu vděčni. Velkým povzbuzením je nám pomoc se zajištěním Tříkrálové sbírky, vlídné přijetí koledníků i výše poskytnutých darů. 

Abychom mohli finančně udržet potřebné služby, obracíme se na Vás, příznivce a dárce, s prosbou o další pravidelnou, nebo i jednorázovou podporu. Jednou z možností pravidelné podpory je nově vzniklý klub „Přátelé Domácí hospicové péče“.

Všem spolupracovníkům patří dík za jejich vytrvalost, ochotu, obětavost i empatii, s níž přistupují k lidem, kteří naši pomoc potřebují. Děkuji všem dobrovolníkům, kteří jsou spolehlivými oporami naší charitní rodiny. Děkuji pracovníkům obcí, kraje i státní správy za spolupráci a podporu.

Vám všem, kdo nás v naší práci podporujete dary i povzbuzením, bych rád vyjádřil velký dík. S Vaší podporou můžeme ve společném díle pokračovat.

Přeji nám všem, abychom ve své práci nebyli jen poskytovateli služeb, ale abychom byli těmi, kdo pomáhají lidem oživit jejich naději a radost ze života.

 

Mgr. Václav Hrček, ředitel

 

Výroční zpráva za rok 2015, včetně kompletní ekonomické závěrky.