Konference rané péče Sluníčko

Konference rané péče Sluníčko

Středisko rané péče Sluníčko zve na konferenci  - VĚDĚT, JAK DÁL…,Přihlášky zasílejte do 28. února, počet míst omezený.

Místo: Knihovna města Hradce Králové, Wonkova 1262/1a
Termín: 14. 3. 2018, 09:00 — 14. 3. 2018, 15:00
Kategorie: Odborný seminář, Akce pro veřejnost

Konference je určena pro odborníky i laiky, kteří se setkávají s rodinami pečujícími o děti se zdravotním postižením a hledají způsoby podpory.
Konferenci moderuje PhDr. Eva Zálešáková

V rámci programu přítomní vyslechnou přednášky s tématy: 

Role rané péče v problematice podpory rodin
přednášející Mgr. Pavlína Chmelíková, Středisko rané péče Sluníčko, OCH HK

Podpora rodiny dětí s autismem po ukončení služby rané péče
Mgr. Jana Kurfürstová, Paspoint, z.ú. – organizace podporující osoby s PAS v Jihomoravském kraji

Podpora a provázení rodin dětí se závažnou diagnózou ode dne jejího sdělení
přednášející Mgr. Petra Tomalová, Ph.D., Centrum provázení

Komunikace v kontextu rodiny s dítětem se zdravotním postižením
přednášející PhDr. Mgr. Jana Elen Bendová, Ph.D., klinický psycholog, Centrum zrakových vad, s.r.o.

Jak vychovávat a vzdělávat dítě (nejen) se zrakovým postižením - pohled do praxe pracovníků SPC
přednášející PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D., Katedra speciální pedagogiky a logop, UHK; SPC pro děti s vadami zraku HK

Konference je otevřená všem a vstup na ni je bezplatný. Drobné občerstvení bude zajištěno. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Počet míst je omezený, přihlaste se do 5. března 2018 na e-mail %eHxZ1agVX~mYZhaa8uuO1p

 

konference rané péče Sluníčko

Podpořte nás
 

Darujte DMS

Podpořte nás  - zašlete z vašeho telefonu dárcovskou SMS

 

 

  DMS CHARITAHK 30

  DMS CHARITAHK 60

  DMS CHARITAHK 90

 

 

tel. číslo  87 777 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč

OCH HK obdrží 29, 59 nebo 89 Kč

 

Více na www.darcovskasms.cz

Děkujeme.