Sbírka potravin

Zapojte se do celostátní akce dne 21. listopadu 2020. Pomozte lidem, kteří žijí na hranici chudoby. Vybrané potraviny se uskladní v Potravinové bance Hradec Králové, která zajistí distribuci potravin organizacím poskytujícím pomoc seniorům, matkám samoživitelkám, pěstounským rodinám, dětem z dětských domovů, lidem v nouzi.

Bezpečnostní opatření: Potravinová banka zajistí pro všechny účastníky Sbírky potravin ochranné prostředky.

Pozn.: položky označené * jsou povinné.