Pečovatelská služba

Poslání

Lidem se sníženou soběstačností poskytovat pomoc, poradenství a podporu při péči o vlastní osobu a domácnost. Pomáhat zůstat žít ve vlastním domácím prostředí, podporovat stávající soběstačnost a samostatnost, napomáhat prožití aktivního a důstojného života. 

Cíle

Podporovat a napomáhat našim klientům, tak aby mohli:

  •  zůstat, co nejdéle ve svém domácím prostředí (mají zajištěny základní životní potřeby),
  •  měli možnost žít, co nejvíce běžným způsobem života, v kontaktu s rodinou či přáteli,
  •  měli možnost zachovávat v maximální možné míře svoje schopnosti, dovednosti a zvyklosti,
  •  s ohledem na svůj zdravotní stav a soběstačnost uplatňovali vlastní vůli (rozhodování, aktivní spoluúčast, využívá svých zachovaných tělesných a duševních schopností, apod.).

Cílová skupina

Lidé z Hradce Králové a blízkého okolí do 20 km (v rámci Královéhradeckého kraje):

1) lidé, starší 18 let, se sníženou soběstačností z důvodu:

  • věku
  • chronického onemocnění 
  • zdravotního postižení 

2) rodiny s třemi a více současně narozenými dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Službu neposkytujeme lidem

  1. kteří žádají o službu, kterou pečovatelská služba neposkytuje,
  2. pokud nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí pečovatelské služby,
  3. kterým byla vypovězena smlouva, z důvodu porušování povinností z ní vyplývajících, v posledních 6 měsících.

Poskytované činnosti

Základní

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,  pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: pomoc při běžných úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě jídla a pití,  příprava a podání jídla a pití, 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti: běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování,  běžné nákupy a pochůzky,  velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,  praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,  praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy, 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a zpět doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

f) bezplatné sociální poradenství

g) aktivizace, pořádání společenských setkání uživatelů, apod.

Kapacita služby 210 klientů.

Službu poskytujeme v Hradci Králové a blízkém okolí do 20 km.

Garantovaná nabídka služby Charitní pečovatelské služby