Ošetřovatelská služba

Posláním je poskytovat domácí zdravotní péči ve spolupráci s ošetřujícím lékařem a rodinou lidem chronicky i akutně nemocným v jejích vlastním sociálním prostředí v Hradci Králové a blízkém okolí (cca do 20 km).

Domácí zdravotní péče je zaměřena na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání. Ošetřovatelská péče je poskytována registrovanými zdravotními sestrami dle platných právních norem a ošetřovatelských standardů.

Cílem Charitní ošetřovatelské služby je poskytovat pacientům ošetřovatelskou péči, která podporuje soběstačnost pacienta, zmírňuje jeho těžkosti a zajišťuje důstojné umírání.

Cílovou skupinou  jsou pacienti, chronicky nebo akutně nemocní, žijící v Hradci Králové a blízkém okolí do 20 km, kterým byla ordinována domácí zdravotní péče. Péči může ordinovat praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo lékař propouštějící pacienta do domácí péče ze zdravotnického zařízení.

Domácí zdravotní péče zahrnuje zejména tyto úkony:

 • aplikace injekcí, inzulínu, infuzí, odběry biologického materiálu, zajištění infuzní terapie, podávání léků,
 • péče o diabetika, vyšetření glykémie,měření krevního tlaku,
 • prevence dekubitů, prevence imobilizačního syndromu, ošetřovatelskou rehabilitaci,
 • ošetřování defektů (proleženin, bércových vředů, špatně se hojících ran po chirurgických zákrocích apod.),
 • ošetřování stomií,
 • péčo o pacienta na domácí plicní ventilaci,
 • péče o umírající a jejích blízké,
 • aktivace psychiatricky nemocných,
 • cílená kontrola zdravotního stavu pacienta,
 • edukace rodinných příslušníků a další.

Nad rámec výše uvedených činností půjčujeme uživatelům charitní ošetřovatelské i pečovatelské služby rehabilitační a kompenzační pomůcky: polohovací postele, mechanické vozíky, chodítka, toaletní křesla, antidekubitní matrace a různé další pomůcky.

Principy poskytovní služby

 • ctí při své práci křesťanské zásady
 • aplikuje v ošetřovatelské péči holistický přístup
 • respektuje důstojnost každého člověka bez ohledu na jeho tělesný, duševní či sociální stav
 • dodržuje rovnoprávný přístup bez ohledu na rasu, pohlaví, národnost, náboženské vyznání
 • podává pacientům informace v rozsahu svých kompetencí
 • umožňuje participaci-zapojenost pacienta do dění
 • možnost pacienta účastnit se rozhodování o záležitostech, které se ho týkají
 • respektuje soukromí pacienta
 • dodržuje mlčenlivost.

Podmínky pro poskytování službyterénní služba

Služby jsou poskytovány 7 dní v týdnu podle potřeb pacientů a indikace lékaře. Ošetřovatelskou péči poskytujeme jen na základě ordinace praktického lékaře, nebo při propuštění z nemocnice ji může ordinovat ošetřující lékař. Služby jsou určeny pacientům v Hradci Králové a blízkém okolí (do 20 kilometrů). V případě potřeby komplexní péče včetně sociální složky organizace nabízí rovněž pečovatelskou službu.

Důvodem pro ukončení poskytování služby je:

 • ordinace lékaře, kterou se péče ukončuje zlepšení zdravotního stavu pacienta,
 • přijetí pacienta do zdravotnického zařízení,
 • přestěhování pacienta mimo vymezené území,
 • úmrtí pacienta.

Místo poskytované služby - Hradec Králové a okolí do cca 20 km.