Noclehárna

Poslání

Lidem od 18 let, kteří jsou bez přístřeší nebo v krizové situaci, poskytovat nocleh, hygienu a sociální poradenství.

Cíle

 • zmírnění krizové životní situace
 • minimalizování zdravotních a sociálních rizik spojených se způsobem života
 • podpora při řešení situace směřující k sociálnímu začlenění

Cílová skupina

Muži a ženy ve věku od 18 let, kteří se ocitli v krizové životní situaci bez přístřeší a sociálního zázemí.

Služby neposkytujeme

 • lidem, kteří nespadají do cílové skupiny Noclehárny/ Nočního provozu, nebo žádají službu, kterou neposkytujeme
 • lidem, kterým byla vypovězena smlouva z důvodu závažného porušování povinností vyplývajících ze smlouvy (z dohody) – nejdéle však po dobu 6 měsíců
 • z kapacitních důvodů.

Principy

Při poskytování sociální služby vycházíme z profesních a etických norem a z křesťanských zásad.

 • zachováváme individuální přístup
 • zachováváme rovný přístup při poskytování služby
 • respektujeme rozhodnutí klienta
 • informujeme klienty o jejich právech

Poskytované  činnosti

 • přenocování včetně úklidu a výměny ložního prádla
 • pomoc při osobní hygieně nebo podmínek pro osobní hygienu
 • praní a sušení prádla
 • poskytnutí stravy, podmínek pro přípravu stravy
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • pronájem boxu na osobní věci, nebo boxu s nádobím
 • zhotovení fotografie na osobní doklady
 • poskytnutí úvěrové jízdenka do místa trvalého bydliště nebo místa k vyřízení osobní záležitosti(nejvíce 2x/rok)
 • poskytnutí ošacení či poukazu do Sociálního šatníku
 • využití nočního trezoru
 • využití počítače

Úhrady za poskytované služby 

Za základní činnosti

přenocování na Noclehárně v DMT     40 Kč
přenocování na ZNO ve veřejné části letiště 20 Kč
praní prádla v pračce pouze v rámci Noclehárny v DMT              30 Kč
sušení prádla v sušičce pouze v Noclehárně v DMT     10 Kč

Služba bez okamžité platby může být poskytnuta s pozdější úhradou, pouze v Noclehárně v Domě Matky Terezy, novému klientovi, maximálně po dobu tří nocí (nestanoví - li sociální pracovník jinak), dle daných pracovních postupů. A to pouze pokud kl. nemá vůči Noclehárně veden dluh z minulosti.

Za fakultativní činnosti

 • 20 Kč zhotovení fotografií na osobní doklady, pouze Noclehárně v Domě Matky Terezy    

 

⇒Garantovaná nabídka služby NOCLEHÁRNA