Praktické rady

 

PRAKTICKÉ RADY - Bezpečnostní plán

V akutním nebezpečí

  • Volejte policii 158, nebo linku 112.
  • Pokud jste napadeni během volání na policii, nechte telefon vyvěšený, mluvte a křičte.
  • Před příjezdem policie neodklízejte případné stopy po násilí.
  • S policií chtějte mluvit bez přítomnosti násilné osoby.
  • Policie ČR může násilnou osobu vykázat na 10 dní ze společného obydlí.

(http://www.policie.cz/clanek/preventivni-informace-institut-vykazani.aspx)

  • Pokud nebyla násilná osoba po incidentu vykázána, zvažte odchod z domácnosti.
  • Pokud jste v důsledku incidentu zraněni, vyhledejte lékaře a oznamte, co se stalo.
  • Pokud odcházíte z domácnosti s nezletilými dětmi, je nutné informovat o situaci příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí.

Pokud Vám nehrozí akutní nebezpečí, doporučujeme odchod z domácnosti předem dobře naplánovat.

V případě, že potřebujete situaci probrat v době, kdy nemá intervenční centrum provozní hodiny, je možné se poradit na následujících linkách:

  • Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006 – non stop, zdarma
  • Dona linka 251 511 313 – non-stop, zpoplatněna běžným tarifem