Podvečerní klub JinAK

„Jak jinak jít po nové cestě?“

Po ztrátě milovaného člověka se ocitáme na jiné cestě. Je různě klikatá a krkolomná. Nevíme, co je za zatáčkou, horizontem a jak dlouho po ní půjdeme. Jak jinak jít, než jsme byli zvyklí na jiných cestách? Jak jinak překonávat překážky a těžkosti, které nás na cestě potkají a na které jsme doposud byli aspoň dva?

Když ztratíme blízkého člověka, trpíme my i další členové rodiny a přátelé. Zpočátku jsme ochotni a schopni být si navzájem podporou, vzpomínat a hovořit o svých pocitech a bolesti. Každý ale ztrátu prožíváme a překonáváme jinak, každý máme svou jedinečnou cestu a truchlíme jinak. Jak čas plyne, potřeba sdílet slábne. Někdy ani nechceme se svěřit těm nejbližším z obavy, že je ještě víc zraníme nebo že nebudeme pochopeni…

Chceme nabídnout pomoc a podporu lidem, kterým zemřel partner/ka nebo manžel/ka, otec nebo matka, sourozenec, kamarád/ka… a doléhá na ně samota. Pro ty, kteří nechtějí být se svým smutkem sami, nabízíme bezpečné místo podvečerního klubu JinAK. Někomu přináší úlevu a naději zjištění, že není ve své situaci sám.

Vždy poslední středu každého měsíce je možnost se setkat s někým, kdo prožívá či prožíval podobnou ztrátu a vzájemně se tak podpořit. Je možné hovořit o svém blízkém… sdílet, jak se vyrovnávají se zármutkem a co pomáhá nebo naopak nepomáhá … najít inspiraci, jak jít dál… možná získat nové přátele a spřízněné duše… praktickou pomoc a rady, jak se třeba pere prádlo nebo opravuje rozbitá klika u dveří… nápady, jak se realizovat, být užitečný a jak najít nový smysl života….

 • Můžete přijít jen jednou nebo chodit nepravidelně… záleží to jen na Vás, Vašich pocitech a potřebách.
 • Můžete přijít a jen poslouchat nebo říci jen pár vět nebo se svěřit víc… nikdo Vás k povídání nebude nutit. Možná naleznete ve slovech druhých útěchu nebo inspiraci a sílu promluvit.
 • Připravíme pro Vás malé občerstvení, kávu a čaj. Jestli budete chtít donést něco malého k zakousnutí, protože třeba rádi pečete a nemáte komu, můžete. Ale nemusíte!
 • Vždy bude přítomen odborný pracovník Poradny a to v jakési roli tichého pozorovatele nebo moderátora, který usměrňuje a posiluje dění ve skupině.
 • Témata si volí většinou účastníci sami, jen někdy jej může navrhnout moderátor.
 • Setkání bude trvat 2 hodiny a maximální počet účastníků bude 7 lidí.
 • Setkávání v klubu je zdarma a má svá pravidla – např. dobrovolnost; svoboda mluvit či mlčet; právo odmítnout odpovědět na položenou otázku; nevynášet získané informace z klubu….
 • Jestli potřebujete po dobu účasti na klubu pohlídat děti, můžeme Vám zajistit hlídání z řad dobrovolníků Oblastní charity.
 • Termíny v roce 2018 jsou: 28.11, výjimečně 19.12 v čase 16 - 18 hodin.
 • Termíny v roce 2019 jsou: 30.1., 27.2., 27.3., 24.4., 29.5. 26.6., 31.7., 28.8., 25.9., 30.10., 27.11., 18.12. v čase 16 - 18 hodin.
 • Prosíme, abyste nám svoji účast předem napsali e-mailem na domacihospic@charitahk.cz nebo sms na tel.č. 775 420 977.

Současně s klubem se zrodila v Hradci Králové i svépomocná skupina o.s. Dlouhá cesta (sdružení rodičů, kterým zemřelo dítě v jakémkoliv věku www.dlouhacesta.cz). Ztráta dítěte bývá jednou z nejbolestivějších, které nás mohou v životě potkat. Jsme rádi, že můžeme pomoci s její realizací a to prostory Oblastní charity v Kotěrově ul. 847. Její druhé setkání bude 3.11. 2018 v 15 Bližší informace poskytne laická poradkyně Jana Horáková, která prosí o potvrzení účasti na telefon: 721 288 215, e-mail: nejstesami@dlouhacesta.cz.