Sociální rehabilitace

Poslání

Poskytovat podporu a provázení na cestě k běžnému životu lidem bez domova, lidem obtížně zaměstnatelným a lidem ohroženým sociálním vyloučením. Pomáhat prostřednictvím rozvoje jejich schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem činností.

 Cíle

Udržet, rozvinout nebo získat schopnosti a dovednosti potřebné pro návrat k běžnému způsobu života.

Cílová skupina

lidé, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, starší 18 let, pobývající v Hradci Králové a kteří nejsou schopni svoji situaci řešit vlastními silami.

 • lidé bez domova
 • lidé obtížně zaměstnavatelní (lidé se sociálním, zdravotním, nebo psychickým hendikepem)
 • lidé ohrožení sociálním vyloučením

Služby neposkytujeme:   

 • lidem, kteří nespadají do cílové skupiny
 • lidem, kteří žádají o službu, kterou neposkytujeme
 • lidem, kterým byla vypovězena Smlouva z důvodu porušování povinností (v posledních šesti měsících)

Základní činnosti

 • sociální poradenství
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu a dalších činností vedoucích k osamostatnění se a sociálnímu začlenění
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních a pracovních záležitostí

Zásady

1) partnerský přístup - jsme si navzájem rovni a tak s vámi i jednáme

2) samostatnost - budeme vás podporovat v tom, co zvládnete sami

3) jedinečnost - počítáme s tím, že každý jste jiný,máte právo na nové šance,my vás podpoříme, vy se rozhodnete

4) důvěra - věříme vašemu příběhu, pracujeme s tím, co nám řeknete

Kapacita 30 lidí za den

Místo poskytování služby: Dům Matky Terezy - U Mostku 472/5, 503 41 Hradec Králové:

 • kuchyň
 • kreativní dílna
 • oblast Pouchova - úklidy
 • sociální poradenství a další činnosti

Třída E. Beneše 570, 500 12 Hradec Králové:

 • sociální šatník

 Forma poskytované služby: ambulantní

 Úhrada za poskytování služby: sociální služba je poskytována zdarma.

 

⇒Garantovaná nabídka služby Sociální rehabilitace