Více než 65 procentní nárůst zájemců o poskytnutí poradenské služby oproti stejnému období loňského roku ( který byl rovněž rekordní) hlásí Poradna pro lidi v tísni v Hradci Králové.

Poradna pro lidi v tísni je součástí Oblastní charity v Hradci Králové a je již od roku 2002 místem bezplatné, nezávislé a důvěrné pomoci lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, stali se obětí trestného činu, nebo jsou v dlouhodobé krizové situaci.

 

Nejpočetnější skupinou s více než 60% zájemců o služby jsou v současné době lidé, kteří se ocitli v platební neschopnosti (insolvenci). Přichází do poradny s žádostí o pomoc ve finanční oblasti v době, kdy už vzniklé dluhy významným způsobem ovlivňují nejen jejich životy, ale i partnerské a rodinné vztahy.

 

Právě jim pomohou odborní poradci orientovat se v nastalé situaci a zjistit příčiny vzniku předlužení, navrhnou možná řešení, poskytnou návod, jak vyjednávat s věřiteli, soudy, exekutory. Jednou z alternativ řešení je i pomoc s přípravou a podáním insolvenčního návrhu ( tzv. osobním bankrotem).

 

V loňském roce to bylo ve 20-ti případech ( mimochodem všechny byly soudem schváleny), v letošním roce již 13 krát. Poskytované poradenství pružně reaguje i na nově vznikající aktivity podvodných společností, informuje o nekalých praktikách a varuje před „upsáním se“ nevýhodným kontraktům a smlouvám.

Služby Poradny pro lidi v tísni mohou využít osoby z Královéhradeckého kraje starší 18-ti let. Poradna pro lidi v tísni sídlí v Hradci Králové, nedaleko Muzea východních Čech HK v Kotěrově ulici 847. Veškeré informace o Poradně pro lidi v tísni, kontaktní osoby a podmínky pro objednání najdete na stránkách www.charitahk.cz.a na stránkách střediska Poradna pro lidi v tísni

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Aktuálně

6. 3. 2019 — 24. 6. 2019

Namalujte kamínek pro děti z rané péče

6. 3. 2019 — 10. 7. 2019

Výtvarná soutěž - Pomáháme seniorům

 
 

Darujte DMS

Podpořte nás  - zašlete z vašeho telefonu dárcovskou SMS

 

 

  DMS CHARITAHK 30

  DMS CHARITAHK 60

  DMS CHARITAHK 90

 

 

tel. číslo  87 777 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč

OCH HK obdrží 29, 59 nebo 89 Kč

 

Více na www.darcovskasms.cz

Děkujeme.