Dobrovolníci na dětském dni v Klubu Mariánek- Domov pro matky s dětmi - Oblastní charita HK 

KRUH DOBROVOLNÍKŮ - dobrovolníci Oblastní charita Hradec Králové

tel.: 495 516 098, 774 836 276
e-mail: ZhoB5YUSYanBZd5%65pJ

 

KOMU A JAK DOBROVOLNÍK  POMÁHÁ

 

DOBROVOLNÍK  POMÁHÁ DĚTEMDobrovolník - pomoc při dětském dni - dobrovolníci v Domově pro matky a dětmi, klub Mariánek

 • při přípravě materiálů pro handicapované dětii (např.vystřihování, laminování apod.),
 • při přípravě pomùcek pro děti, doučování,
 • občasnou pomocí při pořádání sportovních či kulturních aktivit, o prázdninách - zapojení dětí do sportovních, výtvarných a jiných aktivit,
 • doučuje děti na základních školách.

 

“Dobrovolníkem jsem již 9 let. Cítím, že jsem součástí týmu, který táhne za jeden provaz. Mám malé dìti. Učím je dělat věci, které mají smysl a chtěla bych povzbudit i další lidi, aby přišli a pomáhali. Moje motto? Láska je tím největším darem, který mùžeš nìkomu dát - má mnoho podob a mnohdy i skrytých a anonymních. O to je vzácnější.” Petra Kobzová

 

 

DOBROVOLNÍK  POMÁHÁ SENIORŮM

 • Jako společník, který je doprovází na procházky, naslouchá jim, povídá si s nimi, čte, luští křížovku.
 • Při půjčování a popřípadě i transportu kompenzačních pomùcek.
 • Při přípravě jednorázového zdravotnického materiálu.procházky se seniory - dobrovolníci - pomoc seniorům - Oblastní charita Hradec KrálovéOrganizování vánočních a velikonočních setkání.
 • Doprovod při společných výletech.
 • V rámci domácí hospicové péče - doprovázení umírajících, pobyt u lůžka, čtení naslouchání

 

 “Chodím již tři roky k jedné starší paní. Je sama. Začala jsem ji navštěvovat už i s mojí dcerou, která se mi během té doby narodila. Paní téměř nevychází, povídáme si spolu, vyprávíme o životě, občas jí přinesu i nějaký koláč, co upeču… Jsem ráda, že mùžu dělat dobrou věc a chtěla bych u toho dlouho vydržet!” Tereza Mušková

 dobrovolníci - Sociální šastník - Oblastní charita Hradec Králové

DOBROVOLNÍK  POMÁHÁ DOSPĚLÝM

 • Lidem bez domova v azylovém domě Dům Matky Terezy:
 • Povídáním, doprovod při zařizování úředních záležitostí, občasné nákupy, pomoc při organizování kulturních a společenských akcí.
 • Lidem bez domova, v terénu – povídání, doprovod k lékaři,donáška jídla, přikrývek aj.
 • Pomoc při třídění sortimentu v sociálním šatníku.
 • Hlídání dětí, když rodiče navštíví Poradnu pro lidi v tísni,popřípadě Intervenční centrum

 

„Nechci být lhostejný k lidem, kteří potřebují pomoc.“ Adam Lebeda

 Tříkrálová sbírka - Oblastní charita Hradec Králové

Tradičně již pomáhají dobrovolníci se sbírkami

Tříkrálová sbírka: tradiční charitní veřejná pouliční sbírka na začátku ledna v Hradci Králové a v okolních městech a obcích, na jejíž realizaci se podílejí více než tři stovky dobrovolníků Oblastní charity Hradec Králové (převážně "jednorázových" dobrovolníků zejména z řad studentů středních a základních škol). 

Eliščina charitní sbírka: pořádaná v rámci zářijových Eliščiných slavností v Hradci Královédobrovolníci - Eliščina sbírka - Oblastní charita Hradec Králové

 

více  ZPRAVODAJ DOBROVOLNÍKŮ

aktuální možnosti pro zájemce o dobrovolnickou činnost

formulář - pro aktvivaci zasílání zpravodaje dobrovolníka o aktuálních možnostech do dobrovolnické činnosti

 

Co musí dobrovolník splňovat

Dobrovolník musí být starší 15 let, morálně odpovědný, musí zachovávat mlčenlivost, mít čistý trestní rejstřík, účastní se  na supervizích.

Dobrovolníci jsou studenti všech typů škol, lidi zaměstnané i nezaměstnané, matky na mateřské či rodičovské dovolené i aktivní důchodce, lidé, kteří mají srdce na správném místě.

 Dobrovolníci prodáv kamínky v rámci benefiční akce na podporu střediska pečujícího o postižené děti

Co byste měli vědět

 • Dobrovolník nenahrazuje práci odborného pracovníka, ale na úrovni svých možností a schopností ji vhodnì podporuje a doplňuje.
 • S dobrovolníky je uzavíraná smlouva o výkonu dobrovolnické služby, která specifikuje rozsah spolupráce.
 • Dobrovolník je v rámci své dobrovolnické činnosti pojištěný.
 • Dobrovolníci jsou pravidelně informovaní o aktuálních možnostech konkrétní pomoci. - formulář pro Vás
 • Dobrovolník mùže spolupráci kdykoli přerušit či ukončit. 

 

Odpovědný pracovník
Petra Zíková
mobil: 774 836 276
e-mail: dobro@charitahk.cz

 

Děkujeme za podporu Statutárnímu městu Hradec Králové, Ministerstvu vnitra České republiky a Královéhradeckému kraji
 

 

logo charita

KOMU A JAK POMÁHÁME - zde naleznete kompletní přehled všech služeb Oblastní charity HK. 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Aktuálně

6. 3. 2019 — 24. 6. 2019

Namalujte kamínek pro děti z rané péče

6. 3. 2019 — 10. 7. 2019

Výtvarná soutěž - Pomáháme seniorům

 
 

Darujte DMS

Podpořte nás - zašlete z vašeho telefonu dárcovskou SMS

 

 

  DMS CHARITAHK 30

  DMS CHARITAHK 60

  DMS CHARITAHK 90

 

 

tel. číslo  87 777 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč

OCH HK obdrží 29, 59 nebo 89 Kč

 

Více na www.darcovskasms.cz

Děkujeme.