Tříkrálová sbírka 2019 ve Vysoké nad Labem

Tříkrálová sbírka 2019 ve Vysoké nad Labem

Letos pojedenácté vyšli tři králové do ulic Vysoké nad Labem, a to v sobotu 5. ledna 2019

vysokáKoledníci v kostýmech a s královskými korunami  se sešli v 8:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu, kde probíhala registrace, zadání trasy a poslední úpravy královského oblečení. V 9 hodin před obecním úřadem všichni společně zazpívali "My tři králové..." a děti s doprovodem vyrazily na dlouhou cestu do Betléma.  Lidem nesly přání do nového roku, písničku a možnost nechat si zaznamenat jejich návštěvu posvěcenou křídou a nápisem K+M+B 2019. Počasí mohlo být lepší, ale na druhou stranu, předpověď vytrvalého deště se naštěstí nesplnila, takže většina trojic stihla projít celou přidělenou trasu.

Zdejší občané téměř bez výjimky děti přijímali velmi vstřícně, nezřídka už je z dálky vyhlíželi a zvali dál. Děti zpívaly, některé trojice měly i pohybovou choreografii, kdy "černý vzadu" v pravý okamžik vystoupi l a zpíval sólo. Jedna trojice měla i hudební doprovod - Melichar cinkal na triangl. Po návratu na děti čekalo na obecním úřadě zasloužené občerstvení - čerstvá pizza a horký čaj.

Letošní sbírka opět přinesla několik rekordů. Sice oproti loňsku bylo "jen" 8 trojic (vloni 11), takže celková vybraná částka byla o něco nižší než vloni, ale průměrně každá skupinka vybrala více než pět tisíc korun, což je nejvyšší průměr v historii "vysocké tříkrálové sbírky". A jedna ze skupinek dokonce vybrala více než 7 tisíc korun, což je absolutní rekord.vysoká nad labem

 

Opravdu velký dík patří všem koledníkům, jejich rodičům a průvodcům.  Dále si dovoluji jménem Charity ČR i jménem svým srdečně poděkovat všem dárcům a zároveň je ujistit o tom, že vybrané peníze budou skutečně využity na deklarovaný účel. Podrobnosti o sbírce najdete na: http://www.trikralovasbirka.cz/                                                             

                                                                                                                                   Ing. Jiří Horák, starosta

 

Trocha statistiky na závěr:

Tříkrálové sbírky 2019 se ve Vysoké nad Labem zúčastnilo 8 trojic koledníků, z toho 15 dívek a 9 chlapců.

Průměrný čas koledování byl 2,5 hodiny.

Celková vybraná částka činila 41.785,- Kč, což je průměrně 5.223,-Kč na jednu skupinku.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Aktuálně

6. 3. 2019 — 24. 6. 2019

Namalujte kamínek pro děti z rané péče

6. 3. 2019 — 10. 7. 2019

Výtvarná soutěž - Pomáháme seniorům

 
 

Darujte DMS

Podpořte nás  - zašlete z vašeho telefonu dárcovskou SMS

 

 

  DMS CHARITAHK 30

  DMS CHARITAHK 60

  DMS CHARITAHK 90

 

 

tel. číslo  87 777 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč

OCH HK obdrží 29, 59 nebo 89 Kč

 

Více na www.darcovskasms.cz

Děkujeme.