Tříkrálová sbírka - veliká pomoc pro charity a jejich služby

Tříkrálová sbírka - veliká pomoc pro charity a jejich služby

Tříkrálová sbírkaTříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkou v Čechách. Pro každou místní charitu je každoročně velkou finanční pomocí. Také hradecká Oblastní charita získala i vloni díky štědrým dárcům, mnoha dobrovolníkům a spolupracujícím lidem tolik potřebné prostředky, díky kterým může jednodušeji udržet a cíleně podpořit sociální služby - konkrétní pomoc, poradenství, péči lidem, které poskytuje.

 

Bylo možné například dovybavit konkrétní charitní zařízení v Hradci Králové rehabilitačními či didaktickými pomůckami, financovat odborné terapie, konkrétně hipoterapie a canisterapie rodinám s dětmi s postižením, zajistit průběžné kvalifikované vzdělávání odborných pracovníků, uhradit platby lékařů v domácí Charitní pečovatelská službahospicové péči, částečně mohou být hrazené i provozní náklady atd.

 

Terénní služby Oblastní charity Hradec Králové dostupnější i díky automobilům

Z darů od dárců jsme v roce 2012 a 2014 pořídili služební auta pro pečovatelskou službu, v roce 2013 a v roce 2015 pro ranou péči Sluníčko. Při terénní práci zdravotních sester, hospicových zdravotních sester, pečovatelek, poradkyň rané péče i dalších terénních pracovníků jsou automobily při dojíždění do domácností nepostradatelné. V roce 2015 se dojíždělo do domácností 230 seniorů a uskutečnilo se témCharitní ošetřovatelská službaěř 28 tisíc návštěv u nemocných, za 115 rodinami dojížděly pravidelně zdarma poradkyně rané péče po celém Královéhradeckém kraji. Zdravotní sestry domácí hospicové péče doprovodily na poslední cestě životem přímo v jejich domácnostech 137 lidí. Auto bylo vždy jejich kanceláří, příručním skladem pomůcek a zdravotního materiálu i místem, kde se připravují na další péči.

 

Výhoda Tříkrálové sbírky pro Oblastní charitu Hradec Králové

Oblastní charita Hradec Králové si sama před sbírkou určí, jak získané finance prostředky využije, a to vždy s ohledem na to, kde je peněz potřeba nejvíce. Na vše dohlíží kontrolní orgán Magistrátu hlavního města Prahy, kde je sbírka řádně centrálně ohlášena a povolena. Ten také detailně kontroluje její vyúčtování a hospodaření s penězi.

Tříkrálová sbírka vytváří záchranný kruh pro charity obecně. I naše hradecká může díky ní investovat tam, kde je to pro její sociální služby, poskytované na Královéhradecku, aktuálně nejvíce zapotřebí.

 

Tříkrálová sbírka 2017

Systém rozdělení výtěžku Tříkrálové sbírky je tradičně nastavený tak, že v dané místní charitě zůstStředisko rané péče Sluníčkoává 65% z celkového lokálního výtěžku. Zbytek získá Charita Česká republika a Diecézní katolická charita Hradec Králové pro své humanitární projekty u nás i v zahraničí a na režii Tříkrálové sbírky.

V lednu 2017 budou tři králové v ulicích na Královéhradecku prosit o dary do kasiček pro Středisko rané péče Sluníčko, Domácí hospicovou péči Hradec Králové a odborné sociální poradenství prostřednictvím Poradny Domácí hospicové péče a Poradny pro lidi v tísni, které nabízí podporu, doprovázení a sdílení v těžkých životních situacích. Pět procent tvoří krizový fond charit pro rychlou pomoc při mimořádných událostech např. při povodních. Každoročně je část z výtěžku pro hradeckou charitu využito i na realizaci humanitárních projektů v Indii.

.

 

 

logo charita

 

KOMU A JAK POMÁHÁME - zde naleznete kompletní přehled všech služeb Oblastní charity HK.