Vydařená Eliščina sbírka 2018

Vydařená Eliščina sbírka 2018

I přes rozmary počasí  dopadla Eliščina sbírka v Hradci Králové skvěle. Účastnilo se jí 28 dobrovolníků, kteří pomohli s organizací. Výtěžek je 19 815 Kč. Děkujeme.

Kasičky pro finanční dary byly rozmístěné na pěti stanovištích na Velkém náměstí. Zpočátku stály kasičky s dobrovolníky v podloubí, až kolem 14. hodiny se přesunuly blíže do náměstí, kde je lidé viděli  lépe a mohli přispívat.

Akce byla možností, jak podpořit aktivity Domova pro maminky s dětmi.

Děkujeme všem, kteří do zapečetěných kasiček přispěli.Eliščina sbírka 2018

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří celý den stáli u kasiček pro dobrou věc. Velmi si jejich přízně a pomoci vážíme. Eliščina sbírka je jednou z akcí, které se konají zcela v režii dobrovolníků. Bez nich by nebylo možné sbírku uskutečnit.

I letos na Velkém náměstí stál stánek Kreativní dílny s výrobky od lidí bez domova. Těšil se velkému zájmu příchozích, kteří oceňovali nápadité a pěkné výrobky.

Děkujeme také agentuře Armentum, která sbírku každoročně povoluje.

Azylový dům funguje jako bezpečný přechodný domov matek a otců s dětmi, kteří ztratili domov.

  • kasička 01 - 2 603,-Kč
  • kasička 02 - 2 623,-KčEliščina sbírka 2018
  • kasička 03 - 3 690,-Kč
  • kasička 04 - 4 572,-Kč
  • kasička 05 - 1 542,-Kč
  • kasička 5 - 007 - 999 -    786,-Kč
  • kasička 5 - 007 - 998 - 3 999,-Kč

logo charita

 

KOMU A JAK POMÁHÁME - zde naleznete kompletní přehled všech služeb Oblastní charity HK.