Hradecká Oblastní charita slaví 20 let!

Hradecká Oblastní charita slaví 20 let!

V pátek 1. června uplyne 20 let, kdy tehdejší královéhradecký biskup Karel Otčenášek podepsal zakládající listinu Oblastní charity HK. Její založení bylo dílem dobrovolníků, kterým nebyl lhostejný osud lidí bez domova a nadšenců, kteří začali poskytovat domácí péči.

V této době vznikl díky dobrovolníkům také sociální šatník. Za dvacet let se změnilo mnohé, přibyly nové služby, cílové skupiny, vše se řídí moderními metodikami a „standardy“. Stejný zůstal základ – touha a potřeba pomáhat těm, kteří pomoc nejvíce potřebují.

Oficiální otevření azylového domu pro lidi bez domova proběhlo v únoru 1992. Pro jeho prostory byl využit areál bývalé ubytovny ZVÚ Hradec Králové. Dvě patrové budovy. Jedna byla časem zbourána a na jejím místě se bylo postaveno moderní zařízení s typickými kulatými okny. V listopadu 2003 byl Dům Matky Terezy, sociální zařízení pro lidi bez domova slavnostně otevřen. „Začátky ve starém azylovém domě byly velice těžké. Klientů přibývalo. Po amnestii prezidenta republiky ČR Václava Havla v roce 1989, přibývalo propuštěných lidí z Dům Matky Terezy- Vánoce 2011vězení, co se neměli kam vrátit. Od mladých, 18-ti, po 70-ti leté harcovníky.“, říká Pavel Vostrovský, který stál u založení azylového domu. „Práce a služba byla od počátků velice složitá, namáhavá a riziková. Neměli jsme o spoustě věcí a vztazích vůbec žádnou představu. Začali jsme vlastně chodit na novou školu v terénu.“ Dnes je vše dál. Postavení nové budovy nabízí možnost poskytování komplexních standardizovaných sociálních služeb, které na sebe navzájem navazují - nízkoprahové denní centrum, noclehárnu, azylový dům a sociální rehabilitaci. Je tu tým vzdělaných a zkušených sociálních pracovníků, kteří nabízí lidem bez domova odbornou pomoc a podporu.

Pod Oblastní charitu se zařadily již na počátku její existence i týmy pečovatelek a zdravotních sester - Charitní pečovatelská služba a Charitní ošetřovatelská služba. Začaly poskytovat zdravotnické a sociální služby v terénu, v domácnostech lidí do 20 km od Hradce Králové. Již tenkrát bylo zřejmé, že péče o nemocné, umírající, nemohoucí a zdravotně a psychicky postižené, je domácí prostředí nejšetrnější řešení, vzhledem k jejich zdravotnímu a psychickému stavu. Bylo však třeba o myšlenku bojovat. Domácí sociální péče začala profesionalizovat služby, Domácí zdravotní péče navázala komunikaci s lékaři a zdravotními pojišťovnami. Čas běžel. Jízdní kola a autobusovou dopravu nahradila přeprava služebními automobily. Zdokonalil se zdravotnický materiál, postupy, péče. Zdravotní sestra Helena Rotterová a pečovatelka Marie Bártová pracují v charitě celých dvacet let. Poznaly mnoho lidí, prošly stovkami rodin. Zažily mnohé. Ony i jejich kolegové poskytují péči od pondělí do neděle, ve svátcích, ve dne i v noci. Pokračují v práci těch, kteří „to celé“ rozjeli. Pomohou, potěší, uleví od starostí, bolesti, pohladí vlídným slovem.

Domov pro matky s dětmi oslavil letos v březnu desáté výročí založení. "Jsme jako dům na Cestě. Lidé se mohou u nás nDomov pro matky s dětmi - azylový dům v Hradci Královéa čas zastavit, načerpat sílu a posléze se vydat dál. Zůstáváme těmi, kteří mohou nabídnout pomoc při této zastávce.“ Slova jedné ze zakladatelek azylového domu pro matky s dětmi v Hradci Králové Zdeňky Koutníkové. Spolu se svými kolegyněmi se setkává s osudy matek, otců a jejich dětí. Jejich příběhy nejsou veselé. Je za nimi bolest, trápení, beznaděj, mnohdy i trpké vzpomínky na domácí násilí. V Domově jim na přechodnou dobu nabízí ubytování pro sebe a jejich děti, sociálně právní poradenství, pomohou v každodenních dovednostech v péči o sebe i děti. Maminky se učí se vařit, šít, získávají základní dovednosti v práci s PC, zahradničí, fotografují a jinak se připravují na nový život. Učí se využívat volný čas svých dětí a rozvíjet je. Děti se věnují zájmovým aktivitám v Klubu Mariánek, kam mohou každý den odpoledne přijít.

Desáté výročí oslavila letos v květnu také Poradna pro lidi v tísni. I tam pracovníci vyslechli mnoho příběhů smutných i plných zoufalství. Dluhy, manželské problémy, životní krize, exekuce, sociální dávky, majetkové vypořádání po rozvodu. Palčivá témata, která v posledních letech často obsazují přední strany tisku. Kolegové z Poradny pro lidi v tísni mají plné ruce práce, stále je plno důvěřivých, kteří se zadluží na počkání, či přijdou o majetek. Množí se i případy násilnických ataků ze stran partnera. Pro snažší dostupnost zavedla loni na podzim službu internetového poradenství na www.charitahk.cz/poradna.

Středisko rané péče Sluníčko vzniklo v roce 2004. Pečuje o rodiny s dítětem se zdravotním postižením do sedmi let jejich věku. Jejich péče výrazně přispívá se zkvalitnění života dítěte i jeho rodiny.Poradkyně jezdí za dětmi přímo do rodin. Při práci s nimi používají speciální hračky a kompenzační a rehabilitační Středisko rané péče Sluníčko - péče o děti s postiženímpomůcky, zkoušejí arteterapii, zajistí hippoterapii, canisterapii. Velkou pomocí a oporou jsou i pro rodiče. Paní Jana je sama na výchovu malého autistického chlapečka.“ Poradkyně k nám dojížděly tři roky, byla to opravdu „sluníčka“. Měla jsem vedle sebe někoho, komu jsem se mohla vyplakat, svěřit se, měla jsem komu říct, co cítím a jak se trápím.Viděla jsem, jak mému chlapečkovi péče svědčí a posunuje jej dál.“ O prázdninách se Středisko rané péče Sluníčko stěhuje do větších prostor na Ulrichově náměstí v Hradci Králové, připravuje se i relaxační místnost pro děti. Péče se rozšíří i o děti zrakově postižené.

Domácí násilí bylo v České republice ještě na konci 90. let minulého století zcela přehlíženým tématem. Společnost však postupem času přestala před tímto problémem zavírat oči. Začalo se veřejně hovořit o případech dospělých žen a mužů týraných či utýraných k smrti svými partnery, dětmi či vnuky. Po roce 2006 se ohroženým osobám začala věnovat centra profesionální pomoci. V královéhradeckém kraji začalo působit Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím na adrese U Špuláků na Velkém náměstí. Za tři roky se stěhovalo do větších prostor do Kotěrovy ulice. Poskytuje odbornou pomoc a podporu lidem ohroženým domácím násilí a to formou psychoterapie, právního poradenství a případně další pomocí sociální či zdravotní povahy. Úzce spolupracuje s policií ČR.

Velikou pomocí a oporou jsou dobrovolníci, ženy, muži, různého věku, profesí. Byli u zrodu charity před dvaceti lety, stojí při ní i dnes. Pomáhají dětem, seniorům i dospělým, podílí se na pořádání dobročTříkrálová sbírka v Hradci Královéinných akcí, přiloží ruku k dílu, když je potřeba vzít za práci. Ochotní lidé s dobrým srdcem, kterým není nikterak zvláštní, že vše dělají zadarmo. “Nechci být lhostejný k lidem, kteří potřebují pomoc“ říká Adam Lebeda, který pomáhá již více než 10 let. Chodí především do terénu za lidmi bez domova, pomůže i při Eliščině sbírce a účastní se pravidelně Tříkrálové sbírky. Do této je zapojeno každoročně zhruba 300 dětí z Hradce Králové a okolních obcí a měst. Její tradice začala vlastně právě v naší charitě.

Před 14 lety to byla naše ředitelka Ing. Anna Maclová, když se svými syny a manželem koledovala po okolních vesnicích, zpívala a rozdávala radostné vánoční poselství. Radost, optimismus, sílu, neutuchající energii vlastně rozdávala kolem sebe celých 14 let a bude dál.

Za dvacet let prošlo Oblastní charitou Hradec Králové mnoho skvělých lidí. Každý svojí měrou přispěl k rozvoji služeb, k jejímu zdárnému chodu, k jejímu dobrému jménu. Každý měl svůj podíl na tom, že je dnes vnímaná veřejností jako moderní vyzrálá společnost, kde pomoc druhému stojí vždy na prvním místě. Dvacet let přineslo i tolik podpory a pomoci veřejnosti, úřadů, nadací, fondů, firem, spolků, škol, i jednotlivců. A za ně velice a upřímně děkujeme. Bez vás všech a bez Božího požehnání by charita nebyla charitou.

Fotogalerie všech středisek Oblastní charity Hradec Králové

Kontakt : Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266, 503 03 Hradec Králové, email: och@hk.caritas.cz, 495 516 098, mobil 777 721 641