Světový den nemocných - i hradecká Oblastní charita pomáhá

Světový den nemocných - i hradecká Oblastní charita pomáhá

11. únor - Světový den nemocných - je připomínkou lidské křehkosti. Vyjadřuje solidaritu s těmi, kteří jsou nemocní, trpí a strádají, ale i naději na uzdravení. Péči nemocným poskytují zdravotní sestřičky hradecké Oblastní charity již 26 let, pět let již doprovází nevyléčitelně nemocné.

 Charitní ošetřovatelská službaDomácí hospicové á péče

Stále na cestách za nemocnými

Zdravotní sestřičky Charitní ošetřovatelské péče dojíždí za nemocnými domů, do jejich domácností. Jejich práce je psychicky i fyzicky velmi náročná. Jsou samy u pacienta, i na cestách. Návštěva střídá návštěvu v rychlém tempu a soustředěnost na výkon je prokládaná náporem na řízení služebního automobilu, kde tráví velkou část dne. Tým tvoří zkušené, kvalifikované zdravotní sestry, které dle ordinace ošetřujícího lékaře poskytnou potřebnou odbornou péči.Charitní ošetřovatelská služba

U žádné terénní charitní služby, tedy ani u sestřiček se neměří práce pouze na výkony. Přidanou hodnotou, je jejich lidskost, vstřícnost, laskavost a ochota. V rodinách se často zdravotní sestřičky stávají očekávanými „sluníčky“, které potěší, pohovoří, povzbudí. Obrovskou úlevu, která řeší náročnost při dojíždění, oceňují pacienti z celého regionu, obzvlášť v případě dlouhodobých návštěv několikrát v týdnu. Péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. V loňském roce dojížděly zdravotní sestřičky k 569 pacientům a vykonaly více jak 24 tisíc návštěv. Každoročně najezdí přes 150 tisíc kilometrů.

 

Péče o umírající

Zdravotních sestřiček Domácí hospicové péče je méně, navíc k nim ale do týmu patří specialisté  - lékaři paliativní péče z hradecké Fakultní nemocnice, sociální pracovnice, psychoterapeutka. Jejich vize, o přirozené volbě možnosti důstojného konce života se pomalu ale jistě dostává do povědomí veřDomácí hospicová péče HKejnosti. Každoročně je v domácí hospicové více jak sto lidí, nevyléčitelně nemocných, kteří se rozhodli zemřít v klidu domova, ve své posteli, obklopeni prostředím, které jim bylo nejbližší, se svojí milující rodinou.

Zdravotní sestry domácí hospicové péče jsou svým pacientům a rodinám vždy na blízku.  Doprovází je po celé těžké období. Pomáhají rodině zvládat i čas po úmrtí a rozloučení. Jsou velkou oporou v každé rodině, u každého pacienta a prožívají chvíle, které je na ně kladou nárok jak na zdravotníky, tak na lidské bytosti. Pro sestřičky, je to práce krásná a neměnily by, našly smysl profesního života. Našly to, co je naplňuje. Přes celkově velmi smutné období je velkým darem, že mohou pomoci splnit poslední přání – zemřít doma.

 

logo charita

 

KOMU A JAK POMÁHÁME - zde naleznete kompletní přehled všech služeb Oblastní charity HK.