Charitní pečovatelská služba

                 DOMÁCÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA  

         Oblastní charita Hradec Králové

 

         kontakt Hradec Králové: 777 736 013     

       kontakt Třebechovice pod Orebem: 734 461 836

    

Domácí charitní pečovatelská služba pomáhá lidem při péči o sebe a vlastní domácnost, kterou již nezvládají vlastními silami.

Domácí charitní pečovatelská služba pomáhá zůstat žít ve vlastním domácím prostředí.

Domácí charitní pečovatelská služba zajistíCharitní pečovatelská služba

  • sociální poradenství
  • zprostředkování duchovní podpory
  • pomoc s osobní hygienou,
  • dohled nad pravidelným užíváním léků,
  • pomoc s přípravou jednoduchého pokrmu, pomoc s podáním jídla,  
  • úklid a běžný provoz domácnosti - pomůže s žehlením, praním osobního i ložního prádla, s nádobím, nákupy,
  • doprovod k lékaři, na úřad, na procházku.

 Postaráme se o Vás či vašeho blízkého od pondělí do neděle včetně víkendů a svátků.

 

Jak lze o službu zažádat a jak bude poskytování služby probíhat?

Obraťte se na nás přímo – osobně (ve vymezených hodinách), telefonicky nebo písemně. PracovníkCharitní pečovatelská služba se s Vámi setká osobně na středisku nebo ve vaší domácnosti, kde zjistí vaše přání a potřeby, seznámí vás s nabídkou a možnostmi střediska a v případě vzájemné dohody sepíšete Smlouvu o poskytování pečovatelské služby. Poté vám bude poskytována péče vaší pečovatelkou/pečovatelem dle tzv. osobního plánu. Tento plán bude průběžně aktualizován dle vašich potřeb a dle možností služby. Na péči se budou podílet i další pečovatelé /pečovatelky v případě zástupů, odpoledních, víkendových směn a o svátcích.

Jaké jsou podmínky pro poskytování pečovatelské služby?

Služba je poskytována od 7 do 21 hodin včetně víkendů a svátků na základě písemné smlouvy dle Charitní pečovatelská službaindividuálních potřeb jednotlivých klientů a našich momentálních možností. Klient přispívá na úhradu nákladů spojených s poskytováním služby dle aktuálního přehledu výše úhrad.

Půjčujeme rehabilitační a kompenzační pomůcky

Co když nebudete s něčím spokojeni?

Naší snahou je poskytovat vám kvalitní a odborné služby k vaší spokojenosti. Jakoukoliv připomínku, podnět, stížnost můžete předat pracovníkovi CHPS nebo zaslat na adresu střediska. Tyto připomínky, stížnosti vnímáme jako podněty pro zkvalitnění naší služby.

Jak postupovat v případě zhoršení zdravotního stavu? Charitní pečovatelská služba

Oblastní charita Hradec Králové poskytuje kromě pečovatelské služby také službu ošetřovatelskou – domácí zdravotní péči, která je hrazena zdravotní pojišťovnou. Pokud potřebujete i zdravotní péči, ale zdravotní stav si nevyžaduje pobyt v nemocnici, může vám váš ošetřující lékař předepsat domácí zdravotní péči.

    

 

⇒ Garantovaná nabídka služby Charitní pečovatelská služba

 logo charita

 KOMU A JAK POMÁHÁME - zde naleznete kompletní přehled všech služeb Oblastní charity HK. 

 

 

 

Výroční zpráva Oblastní charity HK za rok 2017

Výroční zpráva Oblastní charity HK za rok 2017

Předkládáme Výroční zprávu Oblastní charity Hradec Králové za rok 2017.