Nadační fond Veolia podpořil pečovatelskou službu

Nadační fond Veolia podpořil pečovatelskou službu

Nadační fond Veolia daroval Oblastní charitě Hradec Králové 95 000 Kč. Tato částka bude použita na realizaci projektu Automobily pro Charitní pečovatelskou službu Hradec Králové podpořeného v rámci programu NF Veolia Stále s úsměvem - Aktivně po celý život.Charitní pečovatelská služba

 

Projekt řeší částečnou obnovu vozového parku pečovatelské služby, kterou poskytuje OCH HK v Hradci Králové a blízkém okolí do 20 km.

Cílovou skupinou jsou především senioři a osoby se zdravotním postižením, kteří žijí mnohdy osamoceně ilustrační foto - Charitní pečovatelská službav malých domácnostech, bez zajištění stálé péče.

Vozidla jsou přitom základním prostředkem, který umožňuje navštěvovat klienty v jejich domácím prostředí., popř. je převézt na místa potřebná k zajištění nutných úkonů. Staré vozy, které najezdí ročně desetitisíce km jsou opotřebované a již dosluhují. 75 procent nákladů na nákup dvou vozidel pokryje investiční dotace MPSV.

veoliaZbývající částka do konečné ceny vozidel bude dokryta z darů, především právě díky Nadačnímu fondu Veolia.