Pomoc seniorům v obcích v domácím prostředí

Pomoc seniorům v obcích v domácím prostředí

Oblastní charita HK nabízí pomoc nemocným, umírajícím, rodinám s dětmi, lidem bez domova, obětem domácího násilí, lidem v těžké životní situaci. Péče o seniory je její nedílnou součástí. chps - pečovateslká služba

chps - ilustrační fotoV uplynulém roce pomoci Charitní pečovatelské služby využilo 199 seniorů.

Pečovatelky a pečovatelé dojíždí za seniory přímo do jejich domácností. Jezdí i do obcí vzdálených 20 kilometrů od Hradce Králové. Péči si senior objednává sám, a to na telefonním čísle 495 515 372 nebo 777 736 013. Pečovatelskou službu objednávají i rodinní příslušníci seniora, kteří se nemohou o svého blízkého dostatečně postarat. Na základě domluvy s pečovatelskou službou společně naplánují návštěvy a činnosti, s kterými senior potřebuje pomoci. V  možnostech Charitní pečovatelské služby je dojíždět i třikrát denně, a to například v souvislosti s hygienou či jídlem. Vše se ale plánuje s ohledem na potřeby seniora.

S podporou pečovatelek a pečovatelů mohou lidé doma bezpečně zvládat běžné každodenní činnosti. Díky péči mohou i přes svůj vyšší věk a různá omezení zůstat ve svém domečku, bytě, kde mají své pohodlí, oblíbené věci, které je provází životem, milovaná zvířata. Mohou zůstat tam, kde den za dnem ubíhal jejich život a kde je zakořeněná jejich minulost a vzpomínky.

Pečovatelé a pečovatelky mohou být nápomocní seniorům v činnostech od rannilustrační foto CHPDího vstávání až po uložení k večernímu odpočinku. Obvyklá je pomoc s hygienou v koupelně i na lůžku, sprchováním, koupáním, použitím WC, také oblékáním, svlékáním, podáváním a  přípravou jídla a nápojů. Pomáhají při samostatném pohybu po bytě, přesunu na lůžko nebo vozík. Na základě domluvy zajistí úklid domácnosti, nakoupí, zařídí různé pochůzky, vyperou, vyžehlí prádlo.

„Pečovatelská péče není jen o fyzické pomoci. Častokrát se pracovníci charity stávají na nějaký čas členy rodiny, znají její příběh, životní cestu. Pro většinou seniorů jsou pečovatelky „naše hodné holky„. Umí pohladit slůvkem, povzbudit, jsou laskavé, trpělivé a vlídné. Jsem tomu rád a jsem pyšný na nášj tým. Naše poslání cítíme stejně - Důstojný život seniorů v domácím prostředí je pro nás prioritní.“ říká Mgr. Martin Večeřa, vedoucí týmu.

 

 

logo charita

 

KOMU A JAK POMÁHÁME - zde naleznete kompletní přehled všech služeb Oblastní charity HK.