domácí sociální péče o seniory - Charitní pečovateská služba Oblastní charita Hradec Králové

Charitní pečovatelská služba

Oblastní charita Hradec Králové

 

Poslání

Lidem se sníženou soběstačností poskytujeme pomoc, poradenství a podporu při péči o vlastní osobu a domácnost. Pomáháme zůstat žít ve vlastním domácím prostředí, podporujeme stávající soběstačnost a samostatnost, napomáháme prožití aktivního a důstojného života. Službu poskytujeme v Hradci Králové a blízkém okolí do 20km.

Cíle

Cílem pečovatelské služby je podporovat a napomáhat našim klientům, tak aby mohli:

 • zůstat, co nejdéle ve svém domácím prostředí (mají zajištěny základní životní potřeby),
 • měli možnost žít, co nejvíce běžným způsobem života, v kontaktu s rodinou či přáteli,
 • měli možnost zachovávat v maximální možné míře svoje schopnosti, dovednosti a zvyklosti,
 • s ohledem na svůj zdravotní stav a soběstačnost uplatňovali vlastní vůli (rozhodování, aktivní spoluúčast, využívá svých zachovaných tělesných a duševních schopností, apod.).

Cílová skupina

 Cílovou skupinou jsou lidé z Hradce Králové a blízkého okolí do 20km:

1) Lidé, starší 18let, se sníženou soběstačností z důvodu:

        • věku
        • chronického onemocnění
        • zdravotního postižení

2) Rodiny s třemi a více současně narozenými dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzicCharitní pečovatelksá službaké osoby.

Službu neposkytujeme lidem,

a) kteří žádají o službu, kterou pečovatelská služba neposkytuje,

b) pokud nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí pečovatelské služby,

c) kterým byla vypovězena smlouva, z důvodu porušování povinností z ní vyplývajících, v posledních 6 měsících

Charitní pečovatelská služba poskytuje:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání a vysvlékání včetně speciálních pomůcek), pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík pro imobilní osoby, pomoc při chůzi
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při běžných úkonech osobní hygieny včetně holení, pomoc s celkovou hygienou těla, pomoc při mytí a stříhání vlasů, pomoc při použití WC, jednoduché ošetřovatelské úkony, pedikúra, kadeřnické služby)
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zprostředkování dovozu obědů, pomoc při přípravě a podání jídla)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, donáška a příprava pevných otopů, donáška vody, topení v kamnech, nákupy a běžné pochůzky, obstarání léků apod.)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení k lékaři, na zájmové aktivity, do práce, do školy, apod.)
 • bezplatné sociální poradenství v domácnostech uživatelů (poskytnutí informací, pomoc s vyřizováním úředních záležitostí apod.)
 • aktivizace, pořádání společných setkání uživatelů s kulturním programem, příp. výletů Nad rámec základních činností poskytujeme tyto fakultativní činnosti:
 • dohled u klienta a psychická aktivace
 • dovoz klienta automobilem k lékaři, na spol. akce; dovoz nákupů služebním automobilem, apod.
 • vyřizování úředních věcí v zastoupení klienta
 • asistence druhého pečovatele

Můžeme Vám pomoci zprostředkovat ošetřovatelské služby, rehabilitační a kompenzační pomůcky: polohovací postele, mechanické vozíky, chodítka, toaletní křesla, antidekubitní matrace a různé další pomůcky.

Principy a zásady naší práceJarní setkání se seniory

Při naší práci se zařídíme křesťanskými a etickými hodnotami. Klienta si vážíme a přistupujeme k němu s úctou. Podporujeme jeho samostatnost a soběstačnost. Respektujeme jeho volbu. Naše práce je bezpečná a kvalitní. Místo poskytované služby Hradec Králové a blízké okolí do 20 km.

Podmínky pro poskytování služby

Pomáháme zpravidla v domácím prostředí klientů v Hradci Králové a blízkém okolí. Klienti i zájemci o službu však také mohou vyžít konzultačních hodin přímo na středisku pečovatelské služby, které se nachází přímo v centru města Hradec Králové v těsné blízkosti Velkého náměstí. Budova je vybavena výtahem. Služba je poskytována po celý den včetně víkendů a svátků na základě písemné smlouvy dle individuálních potřeb jednotlivých klientů. Klient přispívá na úhradu nákladů spojených s poskytováním služby dle aktuálního ceníku. Pečovatelská služba je poskytována v souladu se standardy kvality sociální služeb, metodikou pečovatelské služby a platnými právními normami.

Kontaktní osoba pro zájemce o službu v regionu Hradec Králové:

Mgr. Jakub Cutych, vedoucí střediska, tel./ fax 495 515 372, mobil: 777 736 013,  e-mail: YaCCQOQ938Es-Z.cT-M

 • Kapacita CHPS -  středisko Hradec Králové: maximální denní kapacita zařízení je 100 klientů.
 • Místní a časová dostupnost: CHPS zajišťuje služby v Hradci Králové a okolí do 20 km
 • Sídlo střediska: Na Kropáčce 30/3, 500 03 Hradec Králové
 • Návštěvní hodiny pro veřejnost: úterý: 8:00 – 12:00 hod. čtvrtek: 13:00 – 16:00 hod.

 

Kontaktní osoba pro zájemce o službu v regionu Třebechovicko, Černilovsko:

Bc. Marie Nejmanová, vedoucí pobočky, tel.: 495 592 261, fax 495 592 260, 734 461 836, e-mail: 88EsVWd_5fnx5f56LTprRb~lWaxhTj

 • Kapacita CHPS - pobočka Třebechovice pod Orebem: maximální denní kapacita zařízení je 110 klientů.
 • Místní a časová dostupnost: CHPS zajišťuje služby v Třebechovicích p. Orebem a okolí do 20 km
 • Sídlo pobočky: Týnišťská 1318, 503 46 Třebechovice p. Orebem
 • Návštěvní hodiny pro veřejnost: úterý: 8:00 – 12:00 hod. čtvrtek: 13:00 – 16:00 hod.