Výše úhrad za poskytované služby Charitní pečovatelské služby

Oblastní charita Hradec Králové

 

 

Výše úhrad za poskytované činnosti

 
A. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 130 Kč/ hod.
B. Pomoc při osobní hygieně    130 Kč/ hod.
C. Poskytování stravy nebo pomoc při zajištění stravy  
1. Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám rac. výživy a potřebám dietního stravování 160 Kč/ hod.
2. Dovoz a donáška jídla

  30 Kč/ úkon

3. Pomoc a příprava jídla a pití 130 Kč/ hod.
4. Příprava a podání jídla a pití 130 Kč/ hod.
D. Pomoc při zajištění chodu domácnosti  
1. Běžný úklid a údržba domácnosti 130 Kč/ hod.
2. Údržba domácích spotřebičů 130 Kč/ hod.
3. Pomoc při zajištění velkého úklidu 130 Kč/ hod.
4. Běžné nákupy/ do 5 kg/ a pochůzky 130 Kč/ hod.
5. Velký nákup / do 15 kg/ 115 Kč/ úkon
6. Praní a žehlení 70 Kč/ kg
E. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  
Doprovázení dospělých a dětí 130 Kč/ hod.