Domácí hospicová péče Hradec Králové 

Domácí hospicová péče Hradec Králové

kontakt 775 442 405

Nikdo by neměl umírat v bolesti. Nikdo by neměl umírat sám. Protože umírání je také život.

 Ira Byock

Existence hospicových služeb se stane přirozenou součástí povědomí lidí jko možnost důstojného  konce života

  Vize Domácí hospicové péče Hradec Králové

Co je domácí hospicová péče?

Domácí hospicová péče je odborná komplexní péče o člověka v konečném stádiu onemocnění, kdy léčba již nezabírá a příchod smrti se nezadržitelně blíží. Je poskytována ve vlastním domácím prostředí nemocného v souladu s postupy  paliativní medicíny. Domácí hospicová péče se týká i podpory rodinám, blízkým, a to i v čase truchlení.

Paliativní medicína -  paliativní péče, je celková léčba a péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na kurativní léčbu /léčbu směřujíci k vyzdravení/. Nejdůležitější je léčba bolesti a dalších symptomů, stejně jako řešení psychologických, sociálních a duchovních problémů nemocných. Cílem paliativní medicíny je dosažení co nejlepší kvality života nemocných a jejich rodin.

Cílem domácí hospicové péče je poskytovat péči umírajícím tak, aby netrpěli bolestí, strachem, úzkostmi, osamocením a dalšími negativními vjemy. Vždy s maximální snahou o zachování jejich lidské důstojnosti. Součástí je i podpora a pomoc blízkým, a to i v čase truchlení .

Domácí hospicová péče

 

Každý člověk potřebuje i v závěru lidi, které má rád a místo, které zná. Právě domácí prostředí a přítomnost blízkých dává šanci k povzbuzení, odpuštění, projevu lásky a rozloučení.

 

 

Tým  Domácí hospicové péče Hradec Králové tvoří praktický lékař, lékař s atestací paliativní medicíny a léčby bolesti, zdravotní sestry, pečovatelky a pečovatelé, sociální pracovnice, psychoterapeut, duchovní různých církví a dobrovolníci. 

Domácí hospicová péče Hradec Králové nabízí své služby za předpokladu aktivní spolupráce s praktickým lékařem nemocného. Jenom praktický lékař má možnost ordinovat poskytování zdravotní péče v domácím prostředí pacienta, a to jak péči zdravotních sester, tak péči lékaře specialisty v paliativní medicíně. Lékař specialista navštíví společně se zdravotní sestrou domácí hospicové péče pacienta doma. Zdravotní sestra pak může konzultovat změny zdravotního stavu pacienta s lékařem specialistou 24 hodin denně.Charitní ošetřovatelská péče - domácí zdravotní péče o seniory

Zdravotní sestra je proškolena pro poskytování péče v domácím hospici, zajišťuje ordinace lékaře nemocného a lékaře specialisty pro paliativní medicínu a léčbu bolesti. Aplikuje léky, aplikuje infuzní terapii, pečuje o rány, monitoruje bolest, zaučuje rodinu v péči o nemocného. Naslouchá biologickým, psychologickým, sociálním a spirituálním potřebám klienta a jeho rodiny. Dostupnost péče zdravotních sester je 24 hodin denně.

 

Charitní pečovatelská služba - domácí hospicová péče

 

Pečovatelka/ pečovatel pomáhá v rodině při péči o jejich blízkého. Pomáhá například s hygienou, poskytováním stravy, nebo jejich přípravou, oblékáním, přesuny z vozíku a na vozík. Zajišťuje dozor u pacienta po dobu nepřítomnosti příbuzného nebo během jeho odpočinku, může pomoci s provozem domácnosti, s úklidem, nákupy apod. Péče pečovatelské služby je hrazena samostatně, a to dle ceníku služeb Charitní pečovatelské služby dle aktuálního ceníku  služeb Charitní pečovatelské služby.

Sociální pracovník poskytuje sociální poradenství a doprovází nemocného a rodinu a jeho blízké ve vzniklé  životní situaci. Je-li to aktuální, pomáhá vyřídit příspěvek na péči a další potřebné záležitosti, a to i v čase po úmrtí. Péči poskytuje dle potřeby a dohody.

Psychoterapeut a poradce pro pozůstalé se starají o duševní pohodu nemocného a jeho rodiny v citlivém procesu odcházení. Jsou k dispozici po určitou dobu i pozůstalým, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého. Péči poskytují dle potřeby a dohody.

Duchovní přichází do domácností na na přání nemocného či rodiny. 

 

dobrovolníci oblastní charita Hradec Králové-školení v rímci domácí hospicové péče

 

Dobrovolníci nabízí svoji pomoc například při péči o nemocného /přítomnost s nemocným, podávání jídla, čtení knížek, komunikace, naslouchání/. Pro tuto činnost jsou vyškoleni.

 

 

K dispozici jsou rehabilitační a kompenzační pomůcky. Zapůjčit je možné polohovací postele, mechanické vozíky, chodítka, toaletní křesla, antidekubitní matrace, oxygenerátor a další pomůcky, které uleví nemocnému a usnadní péči pečujícícm. Úhrada půjčovného je dle ceníku.

  

 Objednání služby Domácí hospicové péče Hradec Králové

  1. o službu lze zažádat u praktického lékaře nemocného  
  2. nebo přímo u Domácí hospicové péče Hradec Králové
            •    písemně: Na Kropáčce 30/1, 500 03 Hradec Králové

Rodina i nemocný, mají vždy možnost využít služeb CELÉHO KOMPLEXNÍHO týmu domácí hospicové péče. Vždy záleží na individuálních potřebách a přáních nemocného i rodiny.  

Rodina a pacient mohou své rozhodnutí o péči v domácím prostředí kdykoli změnit a podat žádost o přijetí do lůžkového hospice či jiného zdravotnického zařízení podle vlastní volby.

Podmínky přijetí do domácí hospicové péče.

 

Chceme Vás ujistit,
že Váš blízký nebude trpět nesnesitelnou bolestí, v posledních chvílích nezůstane osamocen a za každých okolností bude zachována jeho lidská důstojnost. Váš blízký bude mít zajištěnou odbornou zdravotní péči   včetně možné telefonické konzultace pro Vás. Ujišťujeme Vás, že mu v případě potřeby zajistíme péči a dohled pečovatelské služby během dne a podvečera, pomoc dobrovolníků, citlivou péči sociálního pracovníka a psychologa, případně návštěvu duchovního. Nabízíme všestrannou oporu umírajícím a jejich příbuzným a přátelům.

 tým Domácí hospicové péče Hradec Králové

 

 

 

 

 


⇒ Garantovaná nabídka služby Poradna Domácí hospicové péče


logo charita

Divadlo Jesličky podpořilo Domácí hospicovou péči

Divadlo Jesličky Josefa Tejkla darovalo naší Domácí hospicové péči Hradec Králové 41 308 Kč. Částka je výtěžkem z benefičních představení, které se v Jesličkách odehrály. Za tuto podporu srdečně děkujeme!

DHP navrh logadivadlo jesličky

Každý krok pomáhá

Obdržený šek na podporu 30.000 Kč.

Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) podpořila v rámci soutěže "Každý krok pomáhá" Domácí hospicovou péči Hradec Králové, a to částkou 30.000 Kč. Děkujeme OZP i všem zapojeným do soutěže.

DHP navrh loga

Divadelní představení O lásce podpořilo Domácí hospicovou péči

(c) Studio DVA divadlo

Dne 4. listopadu 2018 Oblastní charita Hradec Králové pořádala v hradeckém Klicperově divadle benefiční představení, jehož výtěžek podpořil Domácí hospicovou péči Hradec Králové.

DHP

Benefice v Klicperově divadle

(c) Studio DVA divadlo

V neděli 4. listopadu 2018 proběhlo v Klicperově divadle v Hradci Králové benefiční divadelní představení O Lásce. Výnos z prodeje vstupenek činil 136 670 Kč, tato částka podpoří Domácí hospicovou péči Hradec Králové

DHP navrh loga

Benefiční koncert Evy Henychové a Slávka Klecandra pro domácí hospic

Benefiční koncert Evy Henychové a Slávka Klecandra pro domácí hospic

Příjemné, milé, srdečné hudební  setkání s Evou a Slávkem se uskutečnilo v AC klubu v Hradci Králové. Výtěžek je 7 490 Kč.

Výroční zpráva Oblastní charity HK za rok 2017

Výroční zpráva Oblastní charity HK za rok 2017

Předkládáme Výroční zprávu Oblastní charity Hradec Králové za rok 2017.

Jubileum Domácí hospicové péče

Jubileum Domácí hospicové péče

V dubnu letošního roku oslavila hradecká Oblastní charita již pět let existence péče o umírající v domácím prostředí. Péče, která se nerozlučně pojí se slovy odbornDomácí hospicová péče HKá, důstojná, laskavá a poslední...

1. snídaně přátel Klubu přátelé Domácí hospicové péče HK

1. snídaně přátel Klubu přátelé Domácí hospicové péče HK

Premiérově měli možnost podporovatelé Klubu přátelé Domácí hospicové péče HK účastnit se bohaté snídaně s týmem Domácí hospicové péče HK.DHP-pratele-logo