Poradna Domácí hospicové péče Hradec Králové

 

 Veřejný závazek Poradny Domácí hospicové péče Hradec Králové

Posláním Poradny Domácí hospicové péče (dále jen Poradny) je umožnit nevyléčitelně nemocným a jejich blízkým, kteří o ně pečují či pozůstalým po úmrtí blízké osoby, o kterou v době její nemoci pečovali, získat potřebné informace, pomoc, podporu pro zvládnutí náročné životní situace, kterou zrovna zažívají.

 

KOMU 

Lidem starším 18ti let z Hradce Králové a blízkého okolí do 30 km (v rámci Královéhradeckého kraje) ocitající se v těžké životní situaci, která se jim nedaří zvládnout vlastními silami ani za pomoci svých blízkých. Zároveň jsou buď:

 • lidé, kterým byla sdělena diagnóza nevyléčitelného onemocnění, a hledají pomoc, jak se s touto situací vyrovnat
 • lidé s nevyléčitelným onemocněním v pokročilém či konečném stadiu nemoci, hledající podporu a pomoc v bilancování svého života
 • lidé, kteří zvažují péči o nevyléčitelně nemocného doma
 • lidé, kteří pečují o nevyléčitelně nemocného doma a potřebují pomoc a podporu
 • lidé, kteří jsou zarmouceni po úmrtí blízkého člověka, jenž byl vážně nemocný
 • lidé, kteří potřebují rady a informace o nezbytných úkonech, které je třeba zařídit po úmrtí blízké osoby

 

Služba je poskytována ambulantní i terénní formou, telefonicky nebo e-mailem.

 

V jakém případně nemůžeme službu poskytnout

Službu neposkytujeme lidem, kteří:

 • nepatří do cílové skupiny nebo žádají činnost, kterou Poradna neposkytuje
 • v případě plné kapacity

 

 

NAŠIM CÍLEM JE…

…formou základního a odborného sociálního poradenství poskytovat informace, podporu a pomoc klientům Poradny Domácí hospicové péče tak, že:

 • mají dostatek potřebných informací, jak zvládat svou životní situaci a dokáží se zorientovat v krizové situaci způsobené závažným onemocněním či blízkostí smrti
 • mají podporu v komunikaci a doprovázení v těžké životní situaci (mají prostor pro sdílení obav, starostí a smutku, potřebách, přáních aj.)
 • jsou informováni o možnostech mobilní hospicové péče
 • mají podporu v komunikaci a doprovázení v těžké životní situaci (mají prostor pro sdílení obav, starostí a smutku, potřebách, přáních aj.)
 • mají vytvořené dobré podmínky pro péči o své blízké doma v jejich přirozeném sociálním prostředí až do konce života
 • je zachována přirozená vztahová síť pečujících a jejich blízkých
 • ví, co je třeba zařídit po úmrtí blízkého člověka
 • projdou bezpečně procesem truchlení a vyrovnají se se ztrátou, zorientují se v nové životní roli a naučí  se žít bez svého blízkého

 

CO NABÍZÍME

Pečujícím o nevyléčitelně nemocného:

 • informace o principech fungování domácí hospicové péče a principech paliativní péče
 • poskytnutí a zprostředkování kontaktů dostupných služeb v oblasti péče o nemocného (např. sjednání kontaktu s domácí hospicovou péčí nebo kamenným hospicem, agenturou domácí zdravotní péče, pečovatelskou službou, zapůjčení kompenzačních a zdravotních pomůcek aj.)
 • informace o vzniku nároku na příspěvek na péči, pomoc při vyplnění jeho žádosti a podání na úřadě
 • informace o možnostech čerpání ošetřování člena rodiny a náhradního volna v zaměstnání
 • hledání dalších lidí, kteří mohou pomoci při pečování o nemocného
 • doprovázení v těžké životní situaci (zvládání péče; psychohygiena; prostor pro sdílení obav, starostí a smutku aj.)
 • podpora komunikace s pečujícím o jeho situaci, potřebách a přáních
 • zprostředkování psychologického poradenství

 

Nevyléčitelně nemocným:

 • důstojné přijetí v jeho nemoci
 • informace o možnosti volby domácího prostředí, kde může žít až do konce důstojně se svými blízkými
 • doprovázení v těžké životní situaci (čas na sdílení vzpomínek, nemoci, obav, zármutku a nejistoty)
 • podpora komunikace o jeho potřebách a výhledech
 • informace o vzniku nároku na příspěvek na péči, pomoc při vyplnění jeho žádosti a podání na úřadě
 • informace o vzniku nároku na invalidní důchod a dopomoc s jeho vyřízením
 • zprostředkování notářské služby
 • zprostředkování psychologického poradenství

 

Pozůstalým:

 • praktické informace jak postupovat při úmrtí doma
 • podpora při výběru pohřebních rituálů a objednávání posledního rozloučení
 • poskytnutí praktických informací po úmrtí
 • informace a pomoc s vyřízením vdovského a sirotčího důchodu, příp. pohřebného
 • podpora a doprovázení v těžké životní situaci formou individuálních i skupinových setkávání
 • zprostředkování psychologického poradenství

 

Odborné a laické veřejnosti:

 • přednášky s tématikou hospicové péče pro různé cílové skupiny

 

NAŠE ZÁSADY PŘI PRÁCI 

 • Individuální přístup a empatie. Každý člověk je jedinečný, proto i cesta k jeho řešení je velmi individuální. Potřeby člověka vnímají v rovině tělesné, psychické, sociální a spirituálníPracovníci se snaží o citlivý a vnímavý přístup.
 • Partnerství, nestrannost, respekt. Pracovníci respektují názory, hodnoty, vyznání, smýšlení a přesvědčení klienta. Respektují navyklý způsob života, volbu prostředí, ve kterém člověk žije, a postoje k existenciálním otázkám
 • Diskrétnost a mlčenlivost.Pracovníci bez souhlasu neposkytují žádné informace nikomu jinému.

  

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE o Poradně

 

Místní dostupnost:

Na Kropáčce 30/1, Hradec Králové, 500 03

Kotěrova ul. 847, Hradec Králové 500 03 (probíhají domluvené individuální konzultace a 1x měsíčně podvečerní klub JinAK)

 

Kontakt:

Mobil: 775 420 977

e-mail: domacihospic@charitahk.cz

 

Pracovní tým tvoří:

Vedoucí zařízení: Mgr. Tereza Dolénková

Sociální pracovník a odborná poradkyně: Bc. Lenka Pumrová

 

Návštěvní hodiny:

 • terénní forma: po – pá 9 - 12:00 hod.
 • ambulantní forma: st 13 – 15 hod.

st 16 - 18 hod. – 1x měsíčně podvečerní klub JinAK

 • na základně individuální domluvy od 7.00 hod do 15. 00 hod

 

Služba Poradny DHP je poskytována bezplatně.

 

Stížnosti, zpětná vazba

Služba Domácí hospicová péče Hradec Králové je ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu od klientů, jenž se týká kvality nebo způsobu jejího poskytování. Tato zpětná vazba (ať už pochvala či stížnost) umožňuje její zkvalitňování. Forma podání může být ústní, písemná, zároveň také anonymní.

V případě, že se jedná o stížnost, je vedoucí služby povinen ve lhůtě do 30 dnů od přijetí stížnosti stížnost s klientem projednat nebo mu poslat písemné vyjádření.

Není-li stěžovatel spokojen s vyřízením stížnosti vedoucím, může se odvolat a obrátit na ředitele organizace, dále může postupovat dle Seznamu nadřízených a nezávislých orgánů, který je umístěn přímo na středisku, nebo viz níže.

Ředitel Oblastní charity Hradec Králové: Mgr. Vojtěch Šůstek, Komenského 266, 500 03 Hradec Králové

Ředitel Diecézní katolické charity Hradec Králové: RNDr. Jiří Stejskal, Diecézní katolická charita Hradec Králové, Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové

 

.