Charitní hradecká zdravotní sestra získala vysoké ocenění.

Charitní hradecká zdravotní sestra získala vysoké ocenění.

Slavnostní předání ocenění 16. ročníku soutěže Sestra roku, které organizovala Mladá fronta s divizí Medical Services, se konalo 30. března 2016 v prostorách Hudebního divadla Karlín v Praze. Bc. et Bc. Viera Ivanovová získala stříbrné ocenění.Domácí hospicová péče Hradec Králové

 

Ocenění Sestra roku 2015 bylo uděleno ve dvou kategoriích. V kategorii Sestra v managementu a vzdělávání si stříbrné ocenění a obrovský potlesk přítomných diváků si domů odnesla vrchní sestra Domácí hospicové péče Hradec KStříbrné ocenění v soutěži Sestra roku - Bc. et Bc. Viera Ivanovovárálové Bc. et Bc. Viera Ivanovová (druhá zprava).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V této kategorii soutěžily sestry, jejichž přínos k rozvoji ošetřovatelské péče v ČR spočívá především v intenzivní vzdělávací, manažerské či vědecko-výzkumné činnosti. 

nominační klipBc. et bc. Viera Ivanovová

Bc. et Bc. Viera Ivanovová nastoupila do Charitní ošetřovatelské služby – střediska Oblastní charity Hradec Králové 1. listopadu 1998. Kdo by řekl, že drobná energická tmavovláska se během půl roku vypracuje na pozici vrchní sestry a svojí zarputilostí a houževnatostí se zaslouží v budoucnu o vznik Domácí hospicové péče Hradec Králové.

Vše, co Viera dělá, dělá jen pro lidi.

Její dar naslouchat, být přirozeně empatická, její vysoká profesionální odpovědnost jsou pro ni charakteristické. Je člověk, který patří do terénu, mezi lidi. Tam je jí nejlépe. U pacientů, kterým může pomáhat. Postupně, po letech praxe v ošetřovatelské službě, vyústilo její pracovní zaměření k pomoci k lidem, kteří chtějí zemřít doma. Je také vizionář, dříč a tahoun týmu i myšlenky. Jako tomu bylo při prosazování vzniku Domácí hospicové péče v Hradci Králové a při jejím samotném vzniku. Viera to dokázala a 16. dubna 2013 vznikla Domácí hospicová péče Hradec Králové jako samostatné středisko Oblastní charity Hradec Králové a kde se stala opět vrchní sestrou.

Obklopila se skvělými lidmi, kteří cítí poslání domácí hospicové péče stejně jako ona, získala si uznání a podporu odborné lékařské veřejnosti. Navázala spolupráci s Úřadem práce HK ohledně příspěvků na péči, úzce spolupracuje s Oddělením sociální péče FN HK, s Ambulancí paliativní medicíny a léčby chronické bolesti ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, s praktickými lékaři, pečovatelskými službami, dobrovolníky. Pod jejím vedením realizuje Domácí hospicová péče Hradec Králové úspěšně projekt multifunkčního týmu, do kterého patří pět lékařů paliativní péče z FN Hradec Králové, hospicové zdravotní sestry, pečovatelky, sociální pracovník, psycholog, duchovní a dobrovolník.

V loňském roce doprovodili na poslední cestě životem 113 lidí.

Viera je mimořádným členem Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče a její středisko Domácí hospicové péče Hradec Králové je členem české asociace sester – léčba bolesti a paliativní medicíny.

Je skromný a hodný člověk. Umí si říci své, nebojí se postavit proti všem, když je přesvědčená, že to jak to cítí, je to správné. Je velká bojovnice a pro svůj domácí hospic nastavila nejednou sama sebe jako „štít“. Když ale překročí práh domácnosti a vítá se se svými pacienty a rodinami, je to také ta Viera. Trpělivá, která naslouchá, empatická, co má pochopení a laskavá, co umí pohladit i slovem. Její ošetřovatelské úkony jsou vysoce profesionální. Lidé ji mají moc rádi. Při akci Vzpomínkové setkání s pozůstalými bylo zjevné, že Viera si získala jejich důvěru i jejich srdce.

Viery si naše organizace velice váží. Právem jí patří velký obdiv a poděkování za veškerou její práci, za lásku, kterou rozdává, za to jaká je úžasná.

Přednášková činnost:

  • Akce pro veřejnost - promítání celovečerního filmu Láska s následnou diskuzí - Bio Centrál - 2013
  • Setkání s literaturou - Divadlo Drak + následná diskuze - 2013
  • Přednáška pro odbornou veřejnost ve Studijní a vědecké knihovně Hradec Králové - Nebojme se paliativní péče - 2013
  • Přednáška v rámci semináře Plicní kliniky FN HK na téma bolest, paliativní péče a domácí hospicová péče - 2013, 2014
  • Přednáška pro městskou organizaci Svazu důchodců Hradec Králové Přednášky pro zdravotní sestry FN HK s názvem Paliativní hovory - 2013, 2014
  •  Přednáška v rámci akce dny zdraví ve FN HK - 2014
  • Přednáška v rámci VI. Česko-slovenské konference paliativní medicíny v Brně 2014
  • Organizátorka odborné konference Nebojme se paliativní péče - aneb nebojme se paliativní péče doma a v nemocnici - 2014
  • Organizátorka odborné konference Otevřeme srdce pro naše paliativní pacienty - aneb jaká jsou očekávání pacientů v paliativní péči - 2015

Ocenění Sestra roku je tradiční a prestižní událostí, která je koncipována jako poděkování sestrám a ostatním nelékařským zdravotnickým pracovníkům za jejich mimořádnou a zodpovědnou práci. Záštitu nad oceněním převzala MgA. Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, dále MZ ČR, MPSV ČR a primátorka hl. města Prahy. Odborným garantem soutěže je Česká asociace sester.