Zábavou pro dobrou věc - benefice pro domácí hospic

Zábavou pro dobrou věc - benefice pro domácí hospic

Ačkoliv se přišli pobavit, tak se zájmem si účastníci Křesťanského bálu, který se konal 12. ledna v královéhradeckém Adalbertinu, vyslechli pár slov o umírání.

A v rámci benefice štědře přispěli částkou 41 339,- na záměr Oblastní charity Hradec Králové vybudovat lůžkový hospic.

Křesťanský bál, který pořádají křesťané z církví Českobratrské evangelické a ŘímskokaKřesťanský báltolické, je krásným příkladem ekumeny. Navíc je otevřen všem a nabízí velice variabilní program i s nahlédnutím do jiných kultur.

Letos se v rámci vystoupení představila s ukázkou irských tanců taneční skupina Innkeepers z Pardubic a s ukázkou orientálních tanců taneční skupina Sahar z Hradce Králové. Obě vystoupily bez nároku na honorář ve prospěch benefice. Odpuštěním poplatků přispěla i OSA. Do tance hrály oblíbené kapely Lucky band a Electrophonix.

Do organizace se zapojili mladí dobrovolníci. Úvodní slovo patřilo faráři Mgr. Tomáši Vítkovi a generálnímu vikáři Mons. Mgr. Janu Pasekovi. Za Oblastní charitu Hradec Králové poděkoval za dar její ředitel Mgr. Vojtěch Šůstek. osa

Všem, kteří se zasloužili o přípravu, organizaci i skvělou atmosféru plesu patří velký dík.