DŮM MATKY TEREZY - sociální zařízení pro lidi bez domova

Oblastní charita Hradec Králové

 

Možná patříte mezi ty, kteří mohou být svým okolím označování jako „NEPŘIZPŮSOBIVÍ OBČANÉ“ mnohdy i jako "bezdomovci". Možná, že NEMÁTE NIKOHO, komu byste se svěřili s tím, co vás potkalo a hledáte pomoc. Můžeme Vám pomoci !

Domov Matky Terezy - Oblastní charita Hradec Králové - lidé bez domova - bezdomovci

Naše sociální zařízení pro "bezdomovce" poskytuje příjemné a důstojné ubytování v azylovém domě. Kdykoliv můžete přijít a v denním centru se můžete se umýt, vyprat si prádlo, ohřát, v klidu posedět, důstojně se najíst,  pohovořit s přáteli i s našimi asistenty. Kdykoliv  můžete vyhledat poradenství a činnosti v rámci  sociální rehabilitace, kdykoliv můžete přijít a třeba jen v teple přenocovat v noclehárně. Přijďte, pomůžeme Vám... 

 

VOLEJTE  495 218 934, 
777 736 011 - azylový dům,
773 530 032 - denní centrum,
773 530 032 - noclehárna.

V Domě Matky Terezy působí tým pracovníků, který se vám pokusí pomoci ve Vaší nelehké situaci. Je to místo, kde naleznete pomoc a podporu. Pokusíme se Vás zapojit do smysluplných činností, nebo Vás naučíme nové návyky a dovednosti.

video o našem zařízení

 

Lidé bez domova- bezdomovci nachází pomoc v Domě Matky Terezy - Oblastní charita Hradec Králové

 

Víme, že máte svůj příběh, který mohl Váš život negativně ovlivnit. Mnozí z Vás prožili složité dětství, což vám způsobilo různá dlouhodobá zranění. Možná, že jste právě úplně sami, hladoví a bez střechy nad hlavou. Někteří jste i nemocní, bez zázemí blízkých osob nebo jste nebyli do života vybaveni potřebnými dovednostmi a návyky. Třeba jste udělali špatnou zkušenost s bankovními i nebankovními institucemi přijmutím nerovných a nevýhodných podmínek, nezvládali splácet půjčky, následkem čehož Vás neminuly exekuce.

Lidé bez domova- bezdomovci nachází pomoc v Domě Matky Terezy - Oblastní charita Hradec Králové

 

Současný stav některých z vás může být i důsledkem jiných špatných rozhodnutí, která jste udělali sami, nebo došlo i k určitému souběhu více událostí, se kterými jste si nevěděli rady.

Mnozí z vás jste žili plnohodnotně a v určité etapě jste nedokázali unést okolnosti, které vám život přinesl. Všichni děláme chyby, každého může potkat podobný osud.                                           

Lidé bez domova- bezdomovci nachází pomoc v Domě Matky Terezy - Oblastní charita Hradec Králové

V rámci služeb Domu Matky Terezy můžete využít možnost hygieny, sociální poradenství, jsme schopni vás obléknout do čistého prádla, nebo vám zajistíme potravinovou pomoc. Poté, co vám pomůžeme zajistit Vaše základní potřeby, odpočinete si.

Výdej časopisu NOVÝ PROSTOR - Dům Matky Terezy  - azylový dům Oblastní charity HK - příležitost prov

 

Můžeme Vám nabídnout pro získání a rozvoj pracovních návyků prodej časopisu Nový Prostor.

Sociální rehabilitace - práce v kuchyni - Dům matky Terezy - azylový dům Oblastní charity HK

Můžete se za určitých pravidel zapojit i do chodu kuchyně a pod dohledem pracovního terapeuta, vařit obědy pro zájemce z řad uživatelů DMT.

  Sociální šatník - Domov Matky Terezy - Ooblastní charita Hradec Králové

Máte možnost pomáhat v Šatníku, při třídění, přebírání šatstva a úklidu šatníku.

 

   Azylový dům - Sociální rehabilitace - Oblastní charita Hradec Králové Azylový důmSociální rehabilitace - výrobky kreativní dínySociální rehabilitace - výrobky kreativní díny

 

 

 

 

 

Užitečný také budete, zapojíte-li se v dílně do tkaní na stavech, výroby svíček, mýdel, a do dalších činností. Výtěžek z prodeje těchto výrobků je jednou z cest zajištění další činnosti kreativní dílny. Podívejte se na naše výrobky.

 

 

Kontakt - Dům Matky Terezy, Fotogalerie - naše služby, naše zařízení. Podívejte se !

 

Žádost o poskytnutí sociální služby Azylový dům,

Posudek lékaře o zdravotním stavu pro účely přijetí do služby Azylový dům.  

 logo charita

 KOMU A JAK POMÁHÁME - zde naleznete kompletní přehled všech služeb Oblastní charity HK. 

 

 

Děkujeme za podporu :

ESF podpora

Výroční zpráva Oblastní charity HK za rok 2017

Výroční zpráva Oblastní charity HK za rok 2017

Předkládáme Výroční zprávu Oblastní charity Hradec Králové za rok 2017.