Denní centrum pro lidi bez domova funguje s podporou ESF

Denní centrum pro lidi bez domova funguje s podporou ESF

Činnost Domu Matky Terezy, střediska sociálních služeb pro lidi bez domova, byla zahájena v roce 2004. Navázal na původní azylový dům pro muže, který fungoval již od roku 1991. Jednou ze sociálních služeb je Denní centrum.Dům Matky Terezy

Za dobu jeho existence prošlo jeho branami mnoho různých žen a mužů. Jako dlouhá nekonečná nit všechny propojuje společná zkušenost – tráví kratší, nebo delší část svého života na ulici, jsou bez domova.

Pokud se někdo nachází v obdobné situaci a hledá pomoc, jeho první zastávkou v budově Domu Matky Terezy je převážně Denní centrum.

Pracovníci zařízení jsou připravení poskytnout „první“ pomoc, která je zdarma. Nejčastěji klienti řeší využití sprchy, výběr čistého ošacení a jídlo. Každý může dostat polévku s chlebem. Důležitá je v těchto chvílích i psychická podpora a další komunikace se sociální pracovnicí, která s příchozím řeší další možnosti pomoci a podpory.

Nepostradatelnou formou pomoci Denního centra je pomoc v terénu. Sociální pracovníci znají místa, kde lidé bez domova žijí a navštěvují je, nebo se o místě pohybu dalších lidí dozví od stávajících klinová budova DMT s lidmientů. Terénní pracovníci nabízí především hygienickou a zdravotní podporu, potravinovou pomoc, základní materiální pomoc včetně ošacení, sociální poradenství, podporu při jednání s institucemi.

Denní centrum vyhledalo v loňském roce celkem 421 různých klientů. Z toho bylo 336 mužů a 85 žen. Bylo zaznamenáno 13 752 denních návštěv klientů, což bylo 38 kontaktů průměrně za den. Pracovníci klientům poskytli 55 000 výkonů podpory.

 
Příběh pana Havla je jedním z mnoha

Nejdéle využíval Denní centrum a Noclehárnu. Byl závislý na alkoholu a díky svému problému se sebekontrolou byl i několikrát ve výkonu trestu. Měl poměrně slušný invalidní důchod, který pokryl i nějakou lepší ubytovnu, přesto dál docházel do Domu Matky Terezy, a jak v rozjetém vlaku se jeho život ubíral stále ve stejném stereotypním rytmu a tempu.Dům Matky Terezy

Nejdelším a nejtěžším procesem bylo přesvědčit jej, aby svůj život začal měnit. V Hradci Králové se žádné bydlení najít nepodařilo, ve spoustě z nich už byl v minulosti a byly tam s ním problémy. Nakonec se podařilo sehnat ubytovnu v Diakonii Broumov, kde bydlí dodnes.

Přestěhováním však práce pracovníků charity neskončila. Havel byl velký šoumen. Po Hradci Králové měl spoustu známých, které dokázal vždy pobavit. Jeho taneční kreace, byly populární po celém městě. Proto bylo pro něj náročné zvyknout si na nové prostředí a nové lidi. Nabídli mu, že může jednou do měsíce přijet, aby si popovídali a aby se necítil úplně odříznutý. Několik pracovníků z Domu Matky Terezy si s ním stále občas dopisuje.

Děkujeme za finanční podporu z projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV“, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

EF

 

logo charita

KOMU A JAK POMÁHÁME - zde naleznete kompletní přehled všech služeb Oblastní charity HK.