Lidé bez domova ani v mrazech nezůstanou na ulici

Lidé bez domova ani v mrazech nezůstanou na ulici

Desítky lidí bez střechy nad hlavou v těchto mrazivých dnech tráví v Domě Matky Terezy, středisku sociálních služeb pro lidi bez domova v Hradci Králové. I když je kapacita zařízení zcela naplněná mají stále šanci v něm najít útočiště.dmt

 

nocléhárna na letištiDalších zájemců přes kapacitu není tolik, abychom si nemohli dovolit jim pomoci bez přijetí zvláštních opatření. Denně máme  v Noclehárnách navíc asi pět až osm lidí. Díky dostatečnému personálnímu obsazení i pomoci dobrovolníků si můžeme dovolit všem poskytnout  místo v teple a bezpečí.

Dům Matky Terezy zajišťuje čtyři  sociální služby, z toho ve dvou poskytuje lůžka. V Azylovém domě je 32 pobytových lůžek pro muže. V objektu funguje i noclehárna, která disponuje 40 lůžky z toho 10 je ufoto - noclehárna  - Dům Matky Terezyrčeno ženám. Od začátku prosince do března je v budově Domu Matky Terezy  navýšena kapacita lůžek pro ženy o sedm. Otevřená je i Zimní noclehárna pro muže  ve veřejné části hradeckého letiště. Na letišti máme v zimě 18 lůžek a v tyto dny tam noc přečkávají i lidé nad rámec tohoto počtu.

Mrazy jsou opravdu významné, v noclehárnách je dohromady každý den přibližně 70 lidí. Pokud by zájem o naše služby ještě stoupl, nikoho venku nenecháme. Očekáváme, že s předpokládaným oteplením koncem týdne, opět zájem lidí bez domova o pobyt pod střechou poklesne.nová budova Domu Matky Terezy

Možnost bezpečného přečkání noci je nyní doplněna i o možnost pobýt v Denním centru v čase od 10.00 do 17.00. Toto využívá každý den přibližně 70 klientů. Předpokládáme, že nejchladnější dny zimního období takto zvládneme ku prospěch našich klientů.   

 

 

EFS

 

 

 

Děkujeme za finanční podporu z projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV“, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

logo charita

 

KOMU A JAK POMÁHÁME - zde naleznete kompletní přehled všech služeb Oblastní charity HK.