Otevřena nová zimní noclehárna pro lidi bez domova - Oblastní charita Hradec Králové

Otevřena nová zimní noclehárna pro lidi bez domova - Oblastní charita Hradec Králové

Novou zimní noclehárnu pro lidi bez domova otevřela dne 18.1.2012 Oblastní charita HK. Dům Matky Terezy - Oblastní charita Hradec KrálovéKapacita noclehárny v Domě Matky Terezy na Pouchově, se tak díky prostorům  v areálu  veřejného letiště, navýšila o dalších 20 lůžek.

 

Dům Matky Terezy - sociální zařízení pro lidi bez domova  poskytuje pomoc a komplexní služby žadatelům z celého Královéhradeckého kraje. Služby jsou rozdělené na službu Noclehárna, Denní centrum, Sociální rehabilitace, Azylový dům.

Stávající kapacita jeho Noclehárny je 40 lůžek. Zejména v mrazivých dnech je ale poptávka nová zimní noclehárna - Ooblastní charita Hradec Královépřenocování mnohem větší. Díky novým prostorám bude  tento problém alespoň částečně vyřešen.

Nová zimní noclehárna nachází v jiné části města než Dům Matky Terezy - sociální zařízení pro lidi bez domova, platí zde ale stejný ubytovací řád a jsou zde nabízené srovnatelné sociální a hygienické možnosti.

Za jednu noc platí žadatel 20,- Kč. Je pro něj připraveno lůžko, čisté povlečení. Může využít  teplé vody na umytí, je zde k dispozici teplý čaj. Dohled je zajištěn pracovníkem Oblastní charity HK.

Provozní doba je od 20,30 do 7, 30 hodin.

Lidé bez domova si tak mohou důstojně odpočinout a v teple přečkat noční mrazivé počasí.nová zimní noclehárna - Ooblastní charita Hradec Královénová zimní noclehárna - Ooblastní charita Hradec Králové

 

Lidé bez domova by měli nejdříve navštívit přímo Dům Matky Terezy. Přenocují buď přímo tam, nebo v případě naplněné kapacity, bude nasměrová do nové zimní noclehárny na letiště.

 

Nové prostory, které se nachází ve veřejné části královéhradeckého letiště v budově č. 29, dalo k dispozici Statutární město Hradec Králové.

 

Díky vstřícnosti pracovníků střediska letiště TSHK proběhla rychlá oprava rozvodů elektřiny a vody. Pracovníci Oblastní charity HK pak zajistili úklid a přípravu prostor.

Za zapůjčení přenosných lůžek děkujeme Oblastnímu spolku ČČK Hradec Králové. Navýšení dotace s ohledem na zajištění nákladů spojených s otevřením zimní noclehárny poskytlo Statutární město Hradec Králové a Královéhradecký kraj. nová zimní noclehárna - Ooblastní charita Hradec Královénová zimní noclehárna - Ooblastní charita Hradec Královénová zimní noclehárna - Ooblastní charita Hradec Králové

 

 

 

 

 

 

Čtěte více o službách  Domu Matky Terezy -  sociálním zařízení pro lidi bez domova

 služba noclehárna, služba sociální rehabilitace, služba denní centrum, služba azylový dům

 

kontakt - Dům Matky Terezy

 

Napsali o nás - Hradecký deník - rozhovor s Danou Pechovou před otevřením Noclehárny.