Dvouletý projekt s podporou ESF

Dvouletý projekt s podporou ESF

V květnu 2018 byl zahájen projekt Rozvoj kvality sociálních služeb Oblastní charity Hradec Králové, který potrvá do dubna 2020.

Projekt je zaměřen na rozvoj kvality poskytovaných sociálních služeb.

Je rozdělený do čtyř klíčových aktivit se zaměřením na procesní audit v Domě Matky Terezy, středisku sociálních služeb pro lidi bez domova, tvorbu a revizi metodik celé organizace a jednotlivých poskytovaných sociálních služeb, tvorbu informací pro klienty a laickou veřejnost v rámci služeb poskytovaných v Domě Matky Terezy a systematické vzdělávání odborných pracovníků celé organizace.

Projekt je hrazen z Evropského sociálního fondu Operačního programu Zaměstnanost.

Logo OPZ barevné